Vollegrond

Nieuws

Milieuorganisaties willen verbod op alle neonicotinoïden

Het Ctgb heeft een voorgenomen besluit tot intrekking van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden ter inzage gelegd. Het verzoek tot intrekking is afkomstig van Stichting Natuur & Milieu, Stichting Greenpeace Nederland en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels.

De door verzoekers aangevoerde gronden tegen de toelating van neonicotinoïden heeft het Ctgb in een eerdere fase voor het merendeel al beoordeeld en dat leidde toen niet tot intrekking of wijziging van de toelatingen van deze gewasbeschermingsmiddelen. Het College is voornemens het verzoek voor de aangehouden middelen niet in behandeling te nemen en het verzoek voor de in behandeling genomen middelen af te wijzen.

Procedure

Het voorgenomen besluit ligt vanaf 28 oktober tot 25 november ter inzage op het kantoor van het Ctgb en staat gedurende deze periode ook online. Belanghebbenden kunnen - tot 25 november 2016 - per gewasbeschermingsmiddel een schriftelijke zienswijze indienen bij het Ctgb.

Wanneer er binnen de inzage- en zienswijzetermijn zienswijzen door het Ctgb zijn ontvangen, worden de verzoeker en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen twee weken schriftelijk op de ingediende zienswijzen te reageren. Hierna wordt binnen 16 weken een definitief besluit op het intrekkingsverzoek genomen.

Lijsten van middelen

Het voornemen betreft in totaal 10 gewasbeschermingsmiddelen, waarvan één afgeleide toelating en één parallelle toelating. Het voornemen tot niet in behandeling nemen van het intrekkingsverzoek betreft de volgende gewasbeschermingsmiddelen:

  • Admire met de werkzame stof imidacloprid (11483 N)
  • WOPRO Imidacloprid 70 WG, afgeleide toelating van Admire (11483 N), met de werkzame stof imidacloprid (14644 N)
  • Gaucho Tuinbouw met de werkzame stof imidacloprid (12341 N)
  • Kohinor 700 WG met de werkzame stof imidacloprid (13831 N)
  • Potatoprid met de werkzame stof imidacloprid (14345 N)
  • Calypso met de werkzame stof thiacloprid (12452 N)
  • Dadian, voorheen CALYPSO, parallelle toelating op Calypso (12452N), met de werkzame stof thiacloprid (13007 N)

Het voornemen tot afwijzing van het intrekkingsverzoek betreft de volgende gewasbeschermingsmiddelen:

  • Actara met de werkzame stof thiamethoxam (12679 N)
  • Cruiser 70 WS met de werkzame stof thiamethoxam (12852 N)
  • Exemptor met de werkzame stof thiacloprid (13138 N)

Of registreer je om te kunnen reageren.