Vollegrond

Nieuws

Trekkers in 2017 voorzien van kenteken

De kentekenplicht voor tractoren gaat in op 20 mei volgend jaar. De invoering ervan zal vanaf 1 januari 2017 wettelijk geregeld zijn, net als de verplichte periodieke keuring en de aangepaste maximumsnelheid.

Dat stelt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in het wetsvoorstel dat donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Aanleiding voor de wet is onder andere de invoering van een periodieke keuringsplicht voor landbouwtrekkers met een maximumsnelheid van meer dan 40 kilometer per uur. De verplichte keuring gaat in 2018 in.

Kritiek NAV en NMV op wetsvoorstel

De minister heeft het wetsvoorstel vorig jaar een maand ter inzage gelegd. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) behoren tot de 23 organisaties en bedrijven die hebben gereageerd op de voorstellen.

De kritiek op de wet heeft vooral betrekking op de kosten die gemoeid gaan met de invoering van het kenteken. De NAV en de NMV hebben allebei betoogd dat de invoering van het kenteken niet in lijn is met het kabinetsbeleid om de lastendruk voor het bedrijfsleven te verminderen.

Verkeersovertreders beter op te sporen

Aan de andere kant hebben voorstanders van de wet gewezen op een verbeterde verkeersveiligheid. Het kenteken maakt de trekker niet veiliger, maar vergroot wel de mogelijkheden om verkeersovertreders op te sporen. Invoering van het kenteken hoort bij een reeks van maatregelen die worden genomen, onder meer om de verkeersveiligheid te bevorderen. De invoering van het trekkerrijbewijs is een ander argument.

De kosten van de invoering van het kentekensysteem worden door de minister berekend op ruim €31 miljoen, die voor een groot deel worden betaald aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer, en voor de aanschaf van de kentekenplaat en administratieve lasten.

Of registreer je om te kunnen reageren.