Vollegrond

Nieuws

Stikstof in spruiten: volvelds of in rijen?

Is de rijenbemesting van stikstof in spruiten teelttechnisch en economisch nou wel of niet beter dan volvelds bemesten? Volgens Ton Hendrickx van CZAV in ieder geval niet.

"Meer dan 90 procent van de stikstof die je aan spruiten geeft, wordt ook opgenomen", vertelde hij onlangs op een bijeenkomst voor spruitentelers.

Tegenover Hendricks' benadering staat een toeleverancier als Van Iperen (Westmaas) die rijenbemesting juist wel als alternatief ziet, zich in eerste instantie baserend op  proeven op de Spruitkoolboulevard in 2012. Hier kwam vooral de egale gewasgroei na rijenbemesting naar voren, productievoordelen kwamen door de beperkte grootte van de veldjes minder uit de verf.

Groenten & Fruit bezocht eind vorig jaar drie spruitentelers die in 2013 met vloeibare rijenbemesting aan de slag gingen. Zij kwamen afgelopen december aan het woord in een artikel in de printuitgave van Groente&Fruit. Hun conclusie: rijenbemesting is zeker voor herhaling vatbaar. Lees hun verhaal in de onderstaande bijlagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.