Vollegrond

Nieuws

Koolmot niet blij met feromoonval

Als alles volgens plan verloopt, maakt de koolmot het komende seizoen kennis met een feromoonval waarbij zij haar aanwezigheid verraadt. Een dodelijke date, die Syngenta met haar partners het komende jaar voor de praktijk wil vormgeven.

Syngenta gaat het komende seizoen op een aantal koolpercelen in Noord-Holland feromoonvallen plaatsen om de koolmot te signaleren. Vorig jaar gold als experimenteel jaar, maar in 2014 wordt het grootschaliger aangepakt en worden er ook waarschuwingsmailtjes aan verbonden. Er zullen nu ook meerdere vallen per perceel komen te staan, voor een gedegen aanpak

Niet blindvaren

Die gedegen aanpak richt zich vooral op het tijdig starten van bestrijden en daarbij kunnen de feromoonvallen een goed hulpmiddel zijn. "Maar iedere teler moet zijn eigen gewassen blijven controleren en nergens op blindvaren", aldus Hans de Vlugt van Syngenta op een gewasbeschermingsavond rond bloemkool en broccoli in Lutjebroek, georganiseerd door LTO Vollegrondsgroente.net en Agrifirm Plant.

"In principe is het beste moment voor de eerste bestrijding de dag voordat de eerste eitjes uitkomen, maar dat is geen praktisch advies", erkent De Vlugt, want de eitjes van de koolmot zijn met het blote oog nauwelijks te vinden.

Omdat de rupsen en motjes erg verscholen zitten, adviseert hij minimaal 400 liter water per hectare te gebruiken om ze zo goed mogelijk te raken. Dat raken is ook heel belangrijk, want de huidige middelen hebben alleen maar contactwerking en een beetje nawerking via maaggif dat een rups via vreterij binnen krijgt. Bespuitingen gericht op de vlinder kunnen het beste 's avonds worden uitgevoerd, omdat het motje dan het actiefst is.

Diverse middelen

De middelen tegen het koolmotje zijn de biologische preparaten Turex en Delfin en verder de synthetische pyrehtroïden (Karate Zeon, Decis, Sumicidin), Steward (spinosad) en Tracer (indoxacarb). Alle middelen werken op de larven, alleen de synthetische pryrethroïden hebben ook een contactwerking op de vlinders.

Uit een proef in 2013 blijkt dat Tracer met drie doseringen over het gewas in rode kool beduidend beter scoort dan Steward en iets beter dan Karate Zeon. Tracer haalt 25 rupsen en poppen, tegen Karate Zeon 40 en Steward 128. In onbehandeld werden 268 stuks aangetroffen. Tracer haalde met 40 procent van de planten aangetast de laagste score. Een experimenteel middel van Syngenta scoorde nagenoeg 0 procent, maar dat middel zit nog in de pijplijn als het om toelating gaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.