Vollegrond

Nieuws

Fundamenten voor GroentenFruit Huis zijn gelegd

Het samenwerkingsverband van DPA en FrugiVenta onder de naam GroentenFruit Huis wil een aantal taken van het Productschap Tuinbouw gaan overnemen. De samenwerking tussen de beide vertegenwoordigers van afzetorganisaties en handelsbedrijven wordt steeds intensiever.

In eerste instantie richt het samenwerkingsverband GroentenFruit Huis van DPA (Dutch Produce Assosation) en FrugiVenta zich op vier thema's. Dat zijn voedselveiligheid, voeding en gezondheid, marktkennis en marktonderzoek, en ICT en logistiek. Die thema's hebben de meeste overlap en consensus tussen de beide organisaties. "Het gaat om het vorm geven en voortzetten van belangrijke zaken, nu het PT er niet meer is", stelt Ad Klaassen van DPA. Heikele zaken als GMO, wat op het bordje ligt van DPA, of zaken rond import en cao, voor rekening van FrugiVenta, blijven vooralsnog bewust buiten het samenwerkingsverband. "We beginnen met de zaken waarover we het eens zijn, wat er uit voortvloeit zal blijken". Klaassen sluit niet uit dat er in de toekomst vergaande samenwerking mogelijk is, waarbij hij zelfs een fusieorganisatie na 2015 niet uitsluit.

Concrete actiepunten

Concrete actiepunten zijn onder andere het opzetten van een database die in de komende maanden gestalte moet krijgen. Die database wordt opgezet in samenwerking met het LEI en gaat marktinformatie bevatten rond producties, afzet, export en consumptiepatronen. Ook wordt bekeken hoe het beste promotie te maken voor Nederlandse groenten en fruit. De campagne 2x2 zal nog een of twee jaar worden voortgezet, maar dan valt het doek.

Gewasgerichte campagnes lijken bij telers de voorkeur te genieten boven generieke campagnes, maar dan komt het issue van de financiering om de hoek kijken. Aanhaken bij meer algemene campagnes rond obesitas of gezondheid zijn andere opties. "We moeten proberen met klein geld groot geld te maken", zette Klaassen de situatie helder neer.

Rond ICT is een belangrijk aandachtspunt om de digitale communicatie te standaardiseren. Het ultieme doel is dat producenten, afzetorganisaties, retail en ook certificerende organisaties en laboratoria die diverse analyses doen, allemaal volgens dezelfde systemen met elkaar communiceren en dat die data met één keer invoeren uitwisselbaar zijn.

Beperkt budget

Het Groentenenfruithuis heeft voor 2014 en 2015 per jaar 1 miljoen aan budget, dat door DPA en FrugiVenta gelijkelijk wordt opgebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.