Vollegrond

Nieuws 912 bekeken

Nefyto: voorwaarden aan bijdrage Fonds Kleine Toepassingen

Alleen als LTO Nederland en de telers bereid zijn zich concreet in te zetten voor vergaande implementatie van emissie-reducerende maatregelen, dan is Nefyto bereid cofinanciering van het Fonds Kleine Toepassingen te overwegen.

Dat laat de brancheorganisatie voor de agrochemische industrie weten in een reactie op een verzoek van LTO Nederland om ook financieel een bijdrage te leveren aan het Fonds Kleine Toepassingen.

Nefyto stelt op haar website dat de brancheorganisatie en de agrochemische industrie al grote inspanningen leveren om kleine teelten en kleine toepassingen in speciality crops te ondersteunen, inclusief een grote bijdrage in natura aan het Fonds.

Volgens Nefyto is een verdere reductie van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater nodig om normoverschrijdingen te voorkomen en een effectief middelenpakket te behouden, maar daarvoor zullen wel concrete en vergaande maatregelen moeten worden afgesproken.

Of registreer je om te kunnen reageren.