Vollegrond

Nieuws

Fabrikanten neonicotinoïden vinden verbod ongegrond

Gewasbeschermingsfabrikanten Bayer en Syngenta verweren zich tegen het voorstel van de Europese Commissie om neonicotinoïden te verbieden in, wat ze aanduidt als, voor bijen aantrekkelijke gewassen. Het besluit is te rigoureus en wetenschappelijk gezien ongegrond, zo melden beide firma’s in persberichten.

Syngenta publiceerde afgelopen zaterdag een open brief in diverse Nederlandse dagbladen om er bij de Tweede Kamer op aan te dringen deze beslissing te heroverwegen. De milieu-impact van zaadbehandeling met neonicotinoïden is aanzienlijk lager dan bij traditionele veldbespuitingen, waardoor er per hectare tot tien keer minder middel nodig is. “Een verbod op deze technologie is daarom een slechte zaak voor de duurzame landbouw en bovendien red je er geen bijenkolonie mee”, zegt Michael Kester, directeur van Syngenta in de open brief.

Bayer vraagt zich in haar persbericht af of ‘Europa de landbouw een stap terug in de tijd wil laten zetten?’ Het bedrijf geeft vervolgens aan te twijfelen aan de gronden op basis waarvan de Europese Commissie het gebruik van neonicotioïden aan banden wil leggen. “Maatregelen die worden genomen dienen gebaseerd te zijn op gedegen wetenschappelijke conclusies. Elke disproportionele maatregel kan het concurrentievermogen van de Europese landbouw in gevaar brengen en uiteindelijk leiden tot hogere kosten voor voedsel en andere agrarische grondstoffen. Dit kan enorme economische gevolgen voor de gehele voedselketen hebben en het belang van de bijen wordt er niet méér mee gediend”, aldus Bayer.

Met name teelten in de vollegrond kunnen door het verbod  op de nicotinehoudende stoffen imidacloprid, thiametoxam en clothianidin in de knel komen. Asperge, alle koolsoorten, appel, peer, blauwe bes en pruim worden met name genoemd als aantrekkelijk voor bijen. De EU-landen moeten op 25 februari beslissen of ze akkoord gaan met het voorgestelde verbod.

 

Klik op de PDF's hieronder voor de open brieven van Syngenta aan de Tweede Kamer en aan de media en klik hier voor het persbericht van Bayer.

Of registreer je om te kunnen reageren.