Vollegrond

Nieuws 1 reactie

Bovenwettelijke residu-eisen soms lastig te realiseren

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan scherpere residu-eisen van supermarktketens zijn voor sommige teelten aangepaste gewasbeschermings- en teeltmaatregelen nodig.

Dan moet gedacht worden aan maatregelen als een andere spuittechniek, de inzet van andere en/of nieuwe middelen en verschuivingen in de volgorde waarin middelen worden ingezet. Dat concluderen de telers in het praktijknetwerk ‘MRL in vollegrondsgroenten’, na een aantal bijeenkomsten onder begeleiding van Proeftuin Zwaagdijk.

De telers, hoofdzakelijk in Noord-Brabant, zijn het praktijknetwerk begonnen omdat zij soms onverwacht werden geconfronteerd met residuoverschrijdingen. Vooral in boerenkool, selderijachtigen en kortgroeiende bladgewassen deden zich problemen voor. In bloemkool, broccoli en wittekool zijn hoegenaamd geen problemen.

Dit teeltseizoen voert Proeftuin Zwaagdijk samen met de telers in het praktijknetwerk vergelijkende residuproeven uit. Dat gebeurt op de bedrijven: het spuitschema van de betreffende teler wordt vergeleken met alternatieve schema’s beide gericht op residuniveaus van maximaal 50 procent van de wettelijk toegestane MRL (Maximum Residu Level). Uitgangspunt daarbij is steeds dat de kwaliteit en productie van het gewas gewaarborgd te blijven.

Naast Proeftuin Zwaagdijk is Bayer CropScience bij deze proeven betrokken. Daarbij is ook steeds een object zonder gewasbescherming opgenomen. Bij oogst wordt bepaald hoeveel residu de toegepaste strategieën geeft. De resultaten komen komende winter beschikbaar.

Eén reactie

  • J.A. van den Dries

    reactie van een biologische vgg teler; ook als je bio teler bent wordt toch nog mijn product afgekeurd wegens residu: 0.02 ppm, Ik heb het er niet opgeknoeid! Zeer rigide beleid van duitse supermarktketens!

Of registreer je om te kunnen reageren.