Vollegrond

Nieuws laatste update:23 nov 2012

Ctgb verruimt grenzen voor ‘kleine toepassingen’

Nederland is groot in aantal teelten die maar een klein areaal van het agrarisch grondgebruik beslaan. Voor de gewasbeschermingsmiddelenindustrie zijn deze teelten niet altijd een interessante afzetmarkt.

Om een adequaat middelenpakket beschikbaar te houden, kan een aanvraag voor een kleine toepassing bij het Ctgb worden ingediend.

Om onder dit aanvraagregime te vallen hanteert Nederland onder andere areaalgrenzen. Het ministerie van Economische Zaken heeft de maximum areaalgrenzen verruimd. Hierdoor vallen meer toepassingen onder dit regime. Aanvragen ingediend vanaf 30 oktober 2012 worden volgens deze methodiek behandeld.

 

Gewijzigde areaal grenzen voor aanvragen kleine toepassingen  (in hectare):

 

Oude areaalgrenzen Verruimde areaalgrenzen

Akkerbouw

5.000

5.000 (ongewijzigd)

Overige onbedekte teelten

1.000

5.000

Bedekte teelten

500

1.000

Of registreer je om te kunnen reageren.