Vollegrond

Achtergrond

Markt: Iets meer peenvraag vanuit Duitsland

De peenhandel loopt redelijk door.

De vraag naar veldgewas vanuit het binnenland, België, Duitsland, Tsjechië en Polen is prima. Duitsland komt deze week wat meer aan de markt. De eigen teelt valt daar lager uit, waardoor een gat kan worden opgevuld met Nederlandse peen.

Goede partijen duurder

De markt voelt daardoor mondjesmaat wat vriendelijker aan. Voor B-peen wordt € 1 hoger genoteerd op € 26 tot € 32 per 100 kilo op de beurs in Emmeloord. Voor kwalitatief goede partijen is de prijsdruk opwaarts. Voor C- en D-peen ligt het prijsniveau hoger dan voor B-peen, mede omdat de beschikbaarheid matig is.

Prognose: opwaartse prijsdruk voor goede kwaliteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.