Vollegrond

Achtergrond

Kennismaking Serenade en Luna Experience in peen

Als de chemische schimmelbestrijding in peen goed is opgebouwd, komt er aan het eind van de teelt ruimte voor een biologisch middel als Serenade. Dat stelde Bayer-adviseur Marco van der Lans onlangs in een toelichting tijdens een schimmelbestrijdingsproef in Nagele, uitgevoerd Quality Carrots. Quality Carrots is een onderzoekspoot van DLV Plant gericht op mogelijkheden de kwaliteit van peen te verbeteren.

Het onderzoek in Nagele was opgezet Serenade en met Luna Experience, beide middelen zijn dit jaar toegelaten voor de schimmelbestrijding in peen. In enkele spuitschema's op het onderzoeksveld in Nagele was naast de genoemde middelen ook Rudis opgenomen. Doelstelling was te bekijken hoe de nieuwe middelen het beste kunnen worden ingezet, gezien de kosten en effectiviteit

De proef ligt in het peenras Cadance, dat is sterk tegen schimmels. Daarnaast waren de omstandigheden het grootste deel van het seizoen niet gunstig voor de grootschalige ontwikkeling van schimmelzieken. Deze factoren maken dat er geen verschil te zien in schimmelaantasting tussen de objecten die het zonder behandeling moesten stellen en objecten na een volledig chemische of een chemische/biologische bestrijding.

In jaren waarin de bestrijding van schimmels onvermijdelijk is, komt Serenade in aanmerking voor inzet aan het eind van de teelt, aldus Van der Lans, vanwege het ontbreken een veiligheidstermijn of van MRL-voorwaarden of. Eventueel residu wordt dan ook niet meegeteld in het aantal actieve stoffen.

Het middel bevat verbindingen op basis van de bacterie Bacillus subtilus stam QST 713, die onder ander preventief werken op Sclerotina, Alternaria en op echte meeldauw, volgens het etiket in een dosering van 8 liter per hectare. Van der Lans adviseert in lage gewassen –daaronder vallen zowat alle vollegrondsgroenten- de dosering beperkt te houden tot 5 liter per hectare. De middelkosten zijn dan vergelijkbaar met die voor een chemische behandeling, aldus de Bayerdeskundige. Het advies is ook om een uitvloeier aan Serenade toe te voegen. In biologische teelten is dat laatste niet toegelaten, Bayer kijkt als alternatief naar de mogelijkheden met aminosol.

Luna Experience bevat, evenals Luna Privilege en Luna Sensation, de werkzame stof fluopyram. Dit middel breekt traag af, meldt Van der Lans, maar is daardoor bij vroege inzet lang onderin het loof terug te vinden. Fluopyram is vooral preventief op Sclerotinia, De tweede stof in Luna Experience is tebuconazool, met goede curatieve werking op Alternaria en Sclerotinia en een redelijke werking op echte meeldauw. "Is meeldauw aanwezig, dan is Rudis een betere keus."

Of registreer je om te kunnen reageren.