Vollegrond

Achtergrond

Etiket van Tracer aanzienlijk verruimd

Tracer mag in sluitkoolachtigen – spruiten vallen daar ook onder – en in bloemkool in het vervolg na een traybehandeling nog vier keer op het veld worden ingezet.

Het spuitinterval voor de gewasbespuitingen moet minimaal tien dagen zijn, met 90 procent driftreducerende doppen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater (Tracer is niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden). De etiketuitbreiding biedt extra gewasbeschermingsruimte, met name voor teelten die – van nature – kampen met vroege koolvliegaantasting en met trips.

Voor broccoli en Chinese kool verandert er niets, daar was en is alleen een traybehandeling toegestaan. De traybehandeling moet altijd op op een ondoordringbare ondergrond worden uitgevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.