Home

Nieuws

Eerst opvang, later misschien werk

Noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen wordt in rap tempo gerealiseerd. Tuinders en uitzendbureaus staan daarbij nog niet vooraan en de link tussen opvang en werk is prematuur.

Tuinbouwbedrijven met ruimte voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn door Glastuinbouw Nederland aangespoord zich te melden bij hun gemeente. In de eerste berichten hierover werd ook gewag gemaakt van de mogelijkheid voor Oekraïense vluchtelingen om behalve in de EU te verblijven hier ook te werken.

‘Eerst veiligheid en rust’

“Maar dat heeft nu absoluut geen prioriteit”, aldus een woordvoerder. “Het gaat er nu om dat mensen zich veilig voelen en tot rust kunnen komen. Huisvesting die nu wordt aangeboden moet daarom ook goed in orde zijn en geschikt voor kinderen of ouderen. Als vluchtelingen op enig moment ook van de mogelijkheid gebruik zouden willen maken om te werken, dan kan dat natuurlijk.”

Huisvesting arbeidsmigranten loopt al vol

Glastuinbouw Nederland verwacht ook niet dat er veel tuinders de bedden die ze hebben voor het huisvesten van hun arbeidsmigranten zullen aanbieden, omdat die juist nu weer nodig zijn met de oogstpieken die er aan zitten te komen.

Ook vanuit de uitzendbranche wordt er zo naar gekeken. Uitzendbureaus zorgen nu al voor huisvesting van vele honderdduizenden arbeidsmigranten en hebben ook wel al laten weten hun netwerk en mogelijkheden in te willen zetten voor opvang van vluchtelingen. Maar niet om ze ook meteen maar aan het werk te zetten.

“Reppen over Oekraïense vluchtelingen als oplossing voor de huidige krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt vind ik prematuur en niet passend”, zegt directeur Jurriën Koops van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. “Laten we vooral hopen dat de mensen snel weer naar huis kunnen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.