Home

Nieuws

84% agrariërs verwacht dit seizoen personeelstekort

Een groot deel van de agrarische werkgevers verwacht komend seizoen een tekort aan teelt- en oogstmedewerkers. Dat blijkt uit een enquête van LTO Nederland en regionale en sectorale werkgeversorganisaties.

84% van de ruim 580 agrarische werkgevers die deelnamen aan de enquête geeft aan dit seizoen een tekort aan personeel te vrezen. Ook de afgelopen jaren speelde dit probleem al, maar volgens LTO maken agrarische bedrijven zich nog meer dan andere jaren grote zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel en specifiek seizoenarbeiders voor teelt- en oogstwerkzaamheden in de open teelten, glastuinbouw en in de fruitsector.

Opties voor arbeidsmigratie verruimen

LTO Nederland wil dat de overheid de opties voor arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie verruimt om de tekorten op te vangen. De organisatie vreest dat anders de oogst van groente, fruit, bloemen en planten in gevaar komt. Een woordvoerder geeft aan dat je daarbij zou kunnen denken aan arbeidskrachten uit landen aan de oostkant van de Europese Unie, zoals Oekraïne, of mensen uit het noorden van Afrika of uit Azië. Volgens LTO staan Nederlandse werkgevers hiermee op achterstand ten opzichte van werkgevers uit België en Duitsland, waar de overheid dit wel mogelijk maakt.

Krappe Nederlandse arbeidsmarkt

LTO kan op dit moment niet aangeven hoe groot het verwachte tekort is. Duidelijk is wel dat er veel behoefte is aan personeel. LTO wijst erop dat vacatures moeilijk in te vullen zijn omdat de arbeidsmarkt in Nederland zeer krap is en de instroom van personeel uit andere Europese landen ook vermindert.

In de Nederlandse land- en tuinbouw waren er in 2020 ruim 33.000 voltijdbanen (omgerekend) voor ‘tijdelijke werknemers’, zo blijkt uit CBS-cijfers. Heel volledige cijfers over seizoensarbeid uitgesplitst naar sector zijn er echter niet, ook omdat mensen vaak in verschillende sectoren werken, soms variërend van dag tot dag. Uit cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat uitzendkrachten in toenemende mate migranten zijn, waarbij het leeuwendeel afkomstig is uit Polen.

Of registreer je om te kunnen reageren.