Home

Nieuws 2 reacties

Schouten bepleit heffing in supermarkt voor duurzame telers

Demissionair landbouwminister Carola Schouten is voor een heffing op minder duurzame producten in supermarkten.

Met de heffing moet een boerenfonds worden gevuld om boeren te compenseren voor de extra inspanningen die ze moeten verrichten om duurzame producten te maken.

Verantwoordelijkheid nemen

In een uitzending van Zembla zegt de minister dat supermarkten hun verantwoordelijkheid moeten nemen in de keten. Tegen de supermarkten zegt ze: “Ik heb jullie nodig om de hele keten sluitend te maken, om te zorgen dat we de boer echt belonen voor wat hij doet en aan de andere kant om de consument daar inzicht in te geven.”

Standaard voor een jaarlijkse rapportage

De Tweede Kamer nam vorig voorjaar met een nipte meerderheid een motie van D66 aan waarin de regering werd opgeroepen om in overleg met supermarkten en andere partijen in de keten te komen tot een standaard voor een jaarlijkse rapportage. Doel van de rapportage zou moeten zijn inzicht te bieden in de mate waarin supermarkten en voedselverwerkende bedrijven bijdragen ‘aan een duurzaam voedselsysteem, inclusief een eerlijke prijs voor de boeren.’ VVD, CDA, PVV, FvD en de groep Van Haga stemden destijds tegen de motie.

Inzage in gespreksverslagen

Op basis van de wet openbaarheid van bestuur heeft Zembla inzage gehad in verslagen van gesprekken met de supermarkten. Supermarkten (Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel) en de levensmiddelenindustrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie) blijken weinig tot niets te voelen voor een verplichte jaarlijkse rapportage, waar de Kamer om vraagt. Het CBL zegt zich niet te herkennen in de bewering dat er te weinig zichtbaar is op het gebied van stimuleren van duurzaam voedsel. ‘Dat doet geen recht aan de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet.’ Schouten (ChristenUnie) zegt in het programma dat zij een heffing bepleit op producten waarvan de milieukosten niet in de prijs tot uiting komen.

‘Mes snijdt aan twee kanten’

De ChristenUnie pleit in het verkiezingsprogramma voor zo’n eerlijke prijs. De heffing moet vervolgens worden gebruikt om boeren te belonen voor de bovenwettelijke prestaties die zij leveren. De minister zegt dat de heffing niet in de algemene middelen verdwijnt, maar in een speciaal fonds wordt opgenomen, waaruit boeren worden gecompenseerd. “Het mes snijdt dan aan twee kanten”, aldus de minister.

Laatste reacties

 • M. Laan

  Klinkt prachtig, we zijn tenslotte allemaal duurzaam, we gaan er dus allemaal op vooruit!
  O nee, hee dat gaat niet, nou prima dan scherpen we de regels aan en dan komt er vanzelf geld vrij voor diegenen die doen wat de minister wil. O, is dat helemaal niet zo duurzaam wat ze wil, of levert het alleen bureaucratie op? Waren we al duurzaam? Dat maakt niet uit, we gaan wel doen wat de minister wil, en de minister bepaald, een staat gestuurde economie, waar hebben we dat eerder gezien?
  Het gaat niet om duurzaam, het gaat om macht.
  Maar goed, dat willen we, want wij hebben deze minister eerlijk gekozen met onze stem.

 • P. Verschuren

  De gemiddelde Nederlandse boer en tuinder is nu al de meest duurzame producent van voedsel ter wereld. Toch liggen de kansen voor verdere verduurzaming nog tien hoog opgestapeld te wachten met verbetering voor de boer, de natuur en de burger in het verschiet. Helaas heeft men in de politiek en in het maatschappelijke speelveld een vertekend beeld van wat duurzaamheid eigenlijk betekent. De focus ligt helemaal op minder milieubelasting door minder productie. Dat is echter geen verduurzaming. Verduurzaming betekent minder milieubelasting bij evenveel of meer productie met een verbeterd rendement.

Of registreer je om te kunnen reageren.