Home

Nieuws

Thuis houden uitzendpersoneel laatste stap

Dat een uitzendbureau medewerkers thuis laat, kan alleen als laatste stap in een betalingsdiscussie.

Dat zegt NBBU, koepel voor uitzendorganisaties desgevraagd. Het niet langer beschikbaar stellen van personeel dreigde vorige week op een glasgroentebedrijf, maar bleek snel opgelost. Details over deze specifieke betalingsdiscussie zijn er niet, omdat zowel het teeltbedrijf als uitzendbureau dit niet willen toelichten. Miscommunicatie wordt genoemd als oorzaak voor het conflict.

NBBU stelt dat betalingsachterstanden wel eens voorkomen, maar de juridische servicedesk krijgt er zelden vragen over. Het advies in zo’n situatie is altijd hetzelfde, omdat het is vastgelegd in standaardvoorwaarden, laat NBBU weten.

Betalingstermijn 14 dagen

Op grond daarvan moet de inlener facturen binnen 14 dagen hebben betaald. Dat is een standaardvoorwaarde. Daarvan kan dus in overleg afgeweken worden. Indien de inlener niet tijdig betaalt, is deze ‘van rechtswege in verzuim’, stelt NBBU. De uitzendonderneming mag de inlener dan vragen een machtiging voor automatische incasso te verstrekken, een voorschot te verstrekken of om een bankgarantie te vragen. “Doet de inlener dit niet, dan mag de uitzendonderneming de prestatie opschorten. Dat betekent eigenlijk gewoon dat de uitzendonderneming geen uitzendkrachten meer ter beschikking stelt”, aldus een NBBU-woordvoerder.

‘Eigen inzicht’ bureau

Bij een dergelijk conflict tussen uitzendbureau en inlener hoeft het niet te gaan om financiële problemen bij de teler (of andere inlener). Bij slecht betalingsgedrag kan het uitzendbureau dezelfde stappen zetten om zijn geld toch tijdig te krijgen. Dat is allemaal wel naar ‘eigen inzicht van de individuele uitzendondernemer’, en kan dus aanleiding geven tot discussie, erkent NBBU daarmee.

Schriftelijk verzoek

Na een schriftelijk verzoek van het uitzendbureau aan de inlener is deze in zo’n situatie verplicht om een automatische incasso te verstrekken of een voorschot te verstrekken. Een derde mogelijkheid is een bankgarantie of pandrecht. Ook dat kan de betalingszekerheid vergroten voor het uitzendbureau. De omvang van de gevraagde zekerheid of voorschot moet wel in verhouding staan tot de betalingsachterstand, stelt NBBU.

Geen schadevergoeding

Als de incasso dan alsnog mislukt of de inlener niet ingaat op het gevraagde, is deze in gebreke gebleven en kan het uitzendbureau de verplichtingen opschorten en personeel thuis houden. Voor de eventuele vervolgschade is het uitzendbureau dan niet verantwoordelijk, aldus NBBU.

Of registreer je om te kunnen reageren.