Home

Nieuws

Etiketten middelen digitaal paraat in Agro E-label app

Etiketten van gewasbeschermingsmiddelen zijn voortaan via de app Agro E-label overal op een smartphone te raadplegen. De middelen zijn ook per teelt te selecteren.

Op de door Nefyto ontwikkelde Agro E-label app zijn alle etiketten van alle bij de Nefyto aangesloten fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen ingevoerd. Via de gratis applicatie met de naam Agro E-label kunnen barcodes op de verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voortaan worden gescand en vervolgens kunnen de gebruiksvoorschriften zoals vermeld op het etiket worden ingezien. Ook zijn de beschikbare middelen per teelt te selecteren. Er is bewust gekozen voor een sobere opzet van de app. Agro E-label verwerkt geen gegevens van de gebruikers.

Steeds meer vraag naar digitalisering

Het papieren etiket is nog steeds de officiële bron voor de gebruiksvoorschriften van een gewasbeschermingsmiddel. Daarnaast is er een groeiende behoefte om de gebruiksvoorschriften overal en altijd digitaal te kunnen raadplegen. Niet alleen omdat de voorschriften vaak complex zijn, maar ook omdat het steeds belangrijker wordt die voorschriften zorgvuldig toe te passen. De digitale etiketten moeten gaan helpen om de gewasbeschermingsmiddelen op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats toe te passen, geeft Nefyto aan.

Gebruiksvoorschriften en restricties

In de Agro E-label app is de volledige etiketinformatie van de gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik te vinden, dus niet alleen de landbouwkundige voorschriften maar ook de zogeheten restricties. Specifieke voorschriften die gelden voor bijvoorbeeld emissiereductie, gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden of persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook in de app terug te vinden. Met de app kunnen ook de barcodes op de verpakkingen worden gescand.

Een korte video over het Agro E-label laat zien hoe het werkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.