Home

Nieuws

Invest-NL: agrifood vliegwiel energietransitie

Invest-NL gaat investeringen ondersteunen in de agrifoodsector om de energietransitie te bevorderen.

Dat stelt Wilco Schoonderbeek van Invest-NL, die bij het investeringsfonds van de overheid scale-ups en innovaties onder zijn hoede heeft. “Voedselproductie is nu al verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale broeikasgasemissies. Voldoen aan de energie- en klimaatafspraken in combinatie met de toenemende vraag naar voedsel, betekent volgens ons dat een omschakeling van het voedselsysteem nodig is.”

Die omschakeling moet ertoe leiden dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten door efficiëntere en schonere productie, maar ook door een verschuiving van consumptie van dierlijke naar plantaardige producten. “Een ander belangrijk onderwerp is het zoveel mogelijk vermijden van verspilling van producten.”

Vrees investeerders radicale innovaties

Bedrijven die in die richting investeren, gooien hoge ogen bij ‘impact investor’ Invest-NL. Voorwaarde is wel dat er extra werkgelegenheid van komt én er een financieringsknelpunt is waardoor de reguliere markt het niet of onvoldoende oppakt. “Het gaat vaak om radicale innovaties en die brengen onzekerheid met zich mee voor investeerders.”

Invest-NL ziet op basis van de huidige accelerator- en incubatorprogramma’s dat de vroege ondersteuning van start-ups goed is. “Maar naarmate een innovatieve onderneming in de agrifoodsector groter wordt, neemt het ondersteuningsaanbod af.”

Nederland achter bij VS en Israël

Voor bedragen tot € 5 miljoen is er goed aanbod van financieringsmogelijkheden, concludeert Schoonderbeek uit de prestaties van het Nederlandse agrifood ecosysteem. “Maar naarmate de onderneming groeit, sneller verder wil opschalen en de bedragen groter worden, zeker boven de € 25 miljoen, dan ziet het plaatje er ineens heel anders uit. Dan blijft Nederland significant achter bij de VS en Israël. Dat kan ertoe leiden dat Nederlandse scale-ups die veel groeipotentie hebben, over de grens moeten gaan kijken. Als we niet oppassen verdwijnt die kennis dan naar het buitenland. En dat is eeuwig zonde.”

Invest-NL kan indirect fondsen ondersteunen of ontwikkelen, stelt Schoonderbeek. “Daarnaast kunnen we zelf ook direct aan start- en scale-ups met een relatief grote financieringsbehoefte financiering verstrekken en zo dit financieringsknelpunt helpen wegnemen. We kunnen dat doen met equity (aandelen) en debt (leningen) en tussenvormen daarvan zoals venture debt.”

Lees het volledige interview met Wilco Schoonderbeek.

Of registreer je om te kunnen reageren.