Home

Nieuws

Droogte houdt aan, watertekort dreigt

De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) schaalt deze week op naar een ‘dreigend watertekort’.

De droogte zal de komende weken nog aanhouden en verder oplopen, is de verwachting van de waterexperts in de nieuwste droogtemonitor. De effecten van de droogte zijn het duidelijkst merkbaar in Oost- en Zuid-Nederland. Door het grote neerslagtekort zijn de grondwaterstanden daar gemiddeld tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Aanvoer van rivierwater naar deze gebieden is niet mogelijk. Lokaal vallen watergangen droog.

Neerslagtekort record voor tijd van het jaar

Het huidige neerslagtekort is een record voor de tijd van het jaar, het is iets droger dan het droge voorjaar van 2011. De verwachting is dat de situatie de komende tijd nog niet zal verbeteren. De komende tien dagen blijft het vrijwel droog, in de stroomgebieden van de Maas en Rijn kan het over twee weken weer iets natter worden. Dit water stroomt via de grote rivieren ons land in. De hoger gelegen zandgronden hebben hier echter weinig aan, water stroomt immers niet omhoog. De rivierstromingen zijn momenteel nog wel voldoende om aan de landelijke watervraag te voldoen.

Onttrekkingsverboden

Waterschappen in het Zuiden en Oosten hebben deze week onttrekkingsverboden afgekondigd of bijgesteld. Ook worden de waterpeilen opgezet om het water zoveel mogelijk vast te houden.

Over de landbouw schrijft de LCW: ‘Voor de gewassen op het land is het al langdurig droog. Daar waar voldoende beregend kan worden levert dat nog geen problemen op. Waar dat niet kan, vermindert de gewasgroei. Dit is met name het geval in Zeeland (fruitbomen) en in Zuid-Limburg. Ook op de hogere zand- en dalgronden vermindert de groeikracht van gewassen.’

LCW is een samenwerking van waterschappen Rijkswaterstaat en kennisinstituten op het gebied van water, die op regelmatige basis de landelijke watersituatie bespreken, op het moment dat het droger wordt. Nu er een watertekort dreigt, komen de leden van LCW regelmatig samen en ‘volgt de situatie op de voet’.

Of registreer je om te kunnen reageren.