Home

Nieuws

SMK: opnieuw verliezen, maar wel meer keurmerkhouders

Stichting Milieukeur (SMK) draaide over 2019 opnieuw verlies.

Per saldo gaat het om een operationeel verlies van € 200.000. Boekhoudkundig was er een verlies van € 350.000. Het negatief saldo over 2019 komt ten laste van de reserves. Tegelijkertijd is het aantal keurmerkhouders van – met name – het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ toegenomen, van zowel plantaardig als dierlijk.

Aantal keurmerkhouders plantaardig verdubbeld

Plantaardig verdubbelde van 700 keurmerkhouders in 2018 naar 1.400 afgelopen jaar. Ook het totaal beheerde areaal voor het keurmerk is fors gestegen. Veel boeren en tuinders hebben – volgens SMK door de groei – hun beloning voor verduurzaming nog niet ontvangen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van SMK.

Lasten lopen voor op baten

Volgens de stichting komt het verlies vooral voort uit stijgende kosten door investeringen in personele capaciteit. Ook automatisering en onderzoeken dragen bij. Tegelijkertijd blijven de inkomsten uit afdrachten achter. De inkomsten uit plantaardige afdrachten kunnen immers pas als omzet van dat programma worden geboekt in het jaar volgend op het jaar van certificatie. Voor dit jaar begroot SMK de afdrachten van keurmerkhouders van PlanetProof en Milieukeur op ruim € 1,3 miljoen.

Lees ook: Audits gaan gewoon door, maar op afstand

On the way to PlanetProof

In 2019 heeft SMK het plantaardige programma van PlanetProof uitgevoerd voor € 835.000. De baten bleven met € 540.000 achter. Het keurmerk dierlijk (zuivel en eieren) draaide een verlies van € 43.000. 2019 was het eerste jaar waarin het keurmerk voor melk beschikbaar was. Volgens SMK was er veel tijd nodig om het programma goed in te regelen.

Per 1 januari 2020 is er 35.000 hectare plantaardige productie waarop volgens de eisen van het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ wordt geteeld. Het gaat om bijna 1.300 telers. Dat was het jaar ervoor nog ruim 24.000 hectare (+46%). Voor melkkoeien wordt ruim 44.000 hectare beheerd door bijna 700 aangesloten melkveehouders. Dat was het jaar ervoor nog zo’n 10.000 hectare (+340%). Daarnaast zijn 23 pluimveebedrijven gecertificeerd om PlanetProof-eieren te produceren.

Certificaten

Naast de twee meest prominente keurmerken ‘On the way to PlanetProof’ en Milieukeur, ontwikkelt en beheert de stichting ook de certificaten Groen Label Kas, Maatlat Duurzame Veehouderij, Maatlat Schoon Erf, barometers in groenten&fruit, slagerijen en bakkerijen en nog enkele keurmerken in de non-food sector.

SMK is in 1992 opgericht op initiatief van de ministeries van VROM en EZ voor de ontwikkeling en beheer van keurmerk Milieukeur.

Of registreer je om te kunnen reageren.