Home

Nieuws

Natuurclubs en boeren eens over aanpak brandgans

Brandgans in Zeeland moet verjaagd en bejaagd worden, vinden boeren en natuurclubs.

Boeren, natuurclubs en jagers waren het voor één keer allemaal met elkaar eens: de brandgans moet ver- en bejaagd worden in de provincie Zeeland om schade aan de landbouw te beperken. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) op basis van een ‘Brandganzenoverleg’ in Oostburg, waar onder meer de ZLTO, provincie Zeeland, Staatsbosbeheer, wildbeheereenheden en natuurclubs aanwezig waren.

Aanvraag ontheffing te omslachtig en tijdrovend

ZLTO-afdelingsvoorzitter Leo Dekker: “Iedereen was het erover eens: er moet nu echt iets gebeuren. De partijen waren het, volgens het PZC, gauw eens dat intensieve verjaging en bejaging de beste oplossing is. Het bejagen van brandganzen – die overigens Europees beschermd zijn – is momenteel ook mogelijk met een provinciale ontheffing. Maar het proces om die ontheffing aan te vragen is te omslachtig en tijdrovend. Provincie Zeeland houdt nu een termijn van een paar weken aan. Het gevolg is dat akkerbouwers hun schade vaak niet melden, terwijl de schade vanaf 2015 wel vergoed wordt. Al dan niet met een verplicht eigen risico.

ZLTO oppert om inloopdagen te organiseren waar boeren geholpen worden met de schademeldingen. Voormalig faunafonds BIJ12 neemt de schademeldingen en uitkeringen voor provincies uit handen en werkt sinds kort met een nieuw digitaal loket ‘MijnFaunazaken’.

€ 13.000 schade in Zeeuws-Vlaanderen

“De schade is alleen in Zeeuws-Vlaanderen al € 13.000 per jaar”, volgens Dekker. Naar schatting strijken er gedurende de winter circa 70.000 brandganzen neer op de Zeeuwse akkers. Binnen 3 jaar zullen dat er zonder handelen 2 keer zoveel zijn, is de verwachting.

Of registreer je om te kunnen reageren.