Home

Nieuws 2 reacties

Duizenden wetenschappers voor hervorming GLB

Meer dan 3.600 wetenschappers uit 63 landen roepen de Europese leiders op om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te hervormen. Volgens hen financiert het GLB praktijken die de biodiversiteit op het platteland massaal vernietigen.

Met een tienpuntenplan willen de wetenschappers onder meer voedselveiligheid, biodiversiteit en klimaatmaatregelen waarborgen. Het huidige GLB schuurt met de afspraken in de recent gesloten Green Deal, vinden de wetenschappers. Het rapport met het stappenplan en aanbevelingen is deze week gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift British Ecological Society (BES).

Tekst gaat verder onder de tweet

Onderhandelingen over EU-landbouwbegroting 2021-2027

De oproep van de wetenschappers komt op het moment dat Europa onderhandelt over de begroting voor 2021-2027. Naast landbouwproblematiek benadrukken de wetenschappers dat het model dat Europa momenteel steunt, leidt tot directe verliezen van biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging en bijdraagt aan de klimaatcrisis. Sinds 1980 heeft de EU 57% van de weidevogels verloren, stellen zij. Ook de vlinders, bijen en andere insecten nemen drastisch af in aantallen en soorten.

10% van areaal natuurlijk inrichten

De wetenschappers eisen dat 10% van het landbouwareaal besteed wordt aan natuurlijke habitats als heggen, bloemstroken en vijvers. Zij maken zich zorgen over de houding van nationale regeringen en de landbouwcommissie van het Europees Parlement, die de klimaatambities afzwakken om de belangen van enkelen te verdedigen ten koste van velen.

Inkomenssteun GLB naar grote partijen

De wetenschappers spreken hun bezorgdheid uit over de manier waarop boeren inkomenssteun ontvangen. Dat gaat volgens hen nu op basis van de omvang van het bedrijf. Zo’n 80% van de betalingen gaat naar 20% van de Europese boeren. Dat betekent dat boeren vastzitten in een systeem waarin degenen met de meeste grond het meeste geld krijgen, ongeacht de milieuprestaties van het individuele bedrijf.

Laatste reacties

  • P Verschuren

    Waarom zijn die wetenschappers toch zo gruwelijk egoïstisch? Iedere vierkante meter die we hier omvormen naar (nep)natuur betekent elders in de wereld een afname van echte natuur met een veelvoud van de meters om de voedselproductie op gelijk niveau te houden. We hebben niet minder mensen dus de voedselbehoefte blijft gelijk. Tevens is de productie elders in de wereld per hectare over het algemeen lager dan in Europa.

    Het GLB mag zeker op de schop, maar deze insteek is volkomen fout.

  • P Verschuren

    Wat ze moeten doen met het GLB is inzetten op marktontwikkeling. Dus de pot moet niet zoals vroeger gestoken worden in productie ontwikkeling met overproductie tot gevolg, niet zoals nu in een inkomens toeslag en vergroeningspremie die boeren overheidsafhankelijk maakt. Steek het geld in het uitrollen van planetproof productie in heel Europa. Certificeer alle bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.