Home

Nieuws

Kamer: beperk bespuiting bij bebouwing

Er moet regelgeving komen die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de buurt van woningen beperkt, met name in de sierteelt. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag 4 juli uitgesproken.

Het parlement wil ook spuitvrijezones op landbouwpercelen die grenzen aan gebieden met een woonbestemming. Bovendien wil de Kamer dat afstandsnormen worden ingesteld voor middelen waarvan nog niet duidelijk is welke impact ze kunnen hebben op kinderen of andere kwetsbare groepen.

De Kamer nam donderdag 4 juli een aantal moties aan waarin landbouwminister Carola Schouten wordt opgeroepen het beleid aan te scherpen, met name om omwonenden te beschermen. Het betrof moties van oppositiepartijen SP, PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks die mede dankzij steun van regeringspartij D66 en in een geval ook ChristenUnie aan een meerderheid kwamen.

Glyfosaat, neonicotinoïden en biologische middelen onderwerpen in moties

Een (gedeeltelijk) verbod op glyfosaat is ook dichterbij gekomen doordat het parlement een D66-motie waarin wordt aangedrongen op in elk geval vermindering van het gebruik van de onkruidbestrijder aannam. Doel van de motie is om in gesprek met de land- en tuinbouw het glyfosaatgebruik te verminderen, en daarbij een glyfosaatverbod achter de hand te houden.

Een motie van CDA en SGP voor een tijdelijke ontheffing van het verbod op neonicotinoïden op bietenzaad kreeg alleen de steun van VVD, SGP, CDA en Forum voor Democratie.

De Kamer stemde wel in met een motie van CDA en ChristenUnie die de minister opdraagt met voorstellen te komen om knelpunten op het gebied van gewasbescherming weg te nemen. Een motie van VVD om de toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen te versnellen, kreeg ook de steun van een meerderheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.