Home

Nieuws

Agrarische collectieven in nieuw GLB

Agrarische natuurverenigingen krijgen een plek in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Zoals de voorstellen er nu uitzien gaan de Europese landbouwministers mee met het Nederlandse voorstel om agrarische natuurcollectieven te kunnen inzetten bij het natuur- en landschapsbeheer.

In de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie was er geen plaats voor de agrarische natuurcollectieven. In de huidige compromisteksten zitten de collectieven wel. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland zich nadrukkelijk en bij voortduring voor de rol van de natuurcollectieven binnen het landbouwbeleid heeft ingezet. Een aantal lidstaten ondersteunt Nederland daarin. Het merendeel van de EU-landen maakt het niet veel uit, maar ze staan welwillend tegenover het Nederlandse idee, waarbij natuurcollectieven ook als zelfstandige begunstigde subsidies kan ontvangen in de eco-regelingen.

Steun voor boeren in droge veenweidegebieden

Schouten heeft het ook voor elkaar gekregen dat droge veenweidegebieden worden aangewezen als gebieden met ‘natuurlijke en gebiedsspecifieke beperkingen’. Boeren in deze gebieden komen voor steun in aanmerking. Nederland wil flexibiliteit voor de lidstaten om dergelijke gebieden te kunnen aanwijzen, ook in het kader van de klimaatmaatregelen.

Weinig bijval voor compenseren hogere EU-eisen

Het idee van Schouten om boeren extra steun te kunnen geven als ze voldoen aan hogere eisen dan de EU voorschrijft, kan op weinig steun rekenen. Er zijn enkele lidstaten die Nederland bijvallen, maar de Europese Commissie gaat niet mee met het idee. Minister Schouten heeft bij meerdere gelegenheden, onder andere in de Tweede Kamer, betoogd dat boeren extra steun zouden moeten krijgen als van hen in nationale wetgeving meer wordt gevraagd dan volgens de EU-wetgeving vereist is.

Of registreer je om te kunnen reageren.