Home

Nieuws

Schouten: bijentoets werkzame stoffen onwerkbaar

De huidige beoordeling van schadelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen zou te streng zijn.

De beoordeling van de schadelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen moet werkbaar zijn en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe richtsnoer niet werkbaar

Nederland heeft in de discussie met andere lidstaten en de Europese Commissie in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) steeds betoogd dat het nieuwe richtsnoer (uit 2014) van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (Efsa) niet werkbaar is. Er worden zulke strenge eisen gesteld, dat heel weinig of geen enkele van de huidige veldproeven of semi-veldproeven voor honingbijen bruikbaar zijn in een risicobeoordeling.

Bijna alle werkzame stoffen afgekeurd

Bij semi-veldproeven wordt de situatie in het veld nagebootst in een afgesloten en gecontroleerde omgeving. Voor bijna alle werkzame stoffen (ook onkruidbestrijders en schimmelbestrijders) is de toets zo streng, dat ze niet door de risicobeoordeling komen. Volgens Nederland zijn er nieuwe gegevens beschikbaar die suggereren dat de gezette norm te voorzichtig is.

Invoer delen van richtsnoer

Nederland meent dat de invoering van de strikte richtsnoer er mogelijk toe leidt dat producten geen toelating meer krijgen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Daarom moet het richtsnoer op punten worden verbeterd en aan de jongste gegevens worden aangepast. Delen van het richtsnoer waar alle landen het wel over eens zijn, kunnen wat Nederland betreft gewoon worden ingevoerd.

PvdD vraagt Schouten om uitleg

De landbouwcommissie in het parlement heeft op verzoek van de Partij voor de Dieren de minister om nadere uitleg gevraagd na een publicatie van Follow the Money. Kern van die publicatie is dat Nederland zich in navolging van de industrie verzet tegen het bijenrichtsnoer. De minister zegt zich vooral te baseren op wetenschappelijke adviezen van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Schouten heeft in brieven aan de Kamer eerder wel aangegeven dat Nederland zich in Brussel verzet tegen een onwerkbaar richtsnoer.

Lees verder onder de tweet

Kamervragen over richtsnoer

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft eerder Kamervragen over het richtsnoer gesteld. Ze wil de minister daar donderdagochtend (11 april) opnieuw over aan de tand voelen. De Partij voor de Dieren vindt dat de minister te weinig werk maakt van de bescherming van de honingbij, de solitair levende bij en de hommel als het gaat om de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen. De minister zegt zich te baseren op wetenschappelijke adviezen van het CTGB.

Of registreer je om te kunnen reageren.