Home

Nieuws

VVD: Wijziging Meststoffenwet strijdig met kringloopvisie

Aanpassingen in de Meststoffenwet maken het moeilijker om kringlopen te sluiten, zegt VVD-Kamerlid Helma Lodders. Lodders verbaast zich over wijzigingen die per 1 januari van dit jaar zijn doorgevoerd. Ze stelt schriftelijke vragen aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

In de regelgeving is vastgelegd dat compost afkomstig moet zijn van een aeroob proces en dat het product niet verpompbaar mag zijn. Producten uit anaerobe (processen waarbij geen zuurstof benodigd is) processen kunnen daarmee niet in het kader van de Meststoffenwet als compost worden aangewend. Daarmee worden volgens Lodders mogelijkheden geblokkeerd die ook tot een goed eindproduct leiden en die ingezet kunnen worden als meststof. Lodders vraagt de minister waarom ze niet-traditionele compostering (anaeroob) niet als mogelijkheid meer ziet om tot een goed eindproduct te komen dat als meststof kan worden aangewend.

De VVD wil dat de minister op korte termijn kijkt naar het plantaardig digestaat, ‘omdat het gebruik bijdraagt aan de kringlooplandbouw’. Bovendien kent digestaat volgens Lodders geen nadelig milieueffect.

Of registreer je om te kunnen reageren.