Doorgaan naar artikel

Sector vraagt Kamer in te grijpen tegen kalenderlandbouw

Sectorpartijen roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen in de kalenderlandbouw die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het mestbeleid opleggen.

De uiterste zaaidatum van 1 oktober voor vanggewassen na de teelt van mais of aardappelen is volgens de sectororganisaties, zeker na dit natte en koude voorjaar, niet goed haalbaar. In de eerste plaats vanwege het late groeiseizoen, maar ook omdat de zaaidatum boeren, loonwerkers, transporteurs en verwerkers voor een onmogelijke logistieke uitdaging zet. De mestregels leken aanvankelijk ook grote effecten te krijgen in de groententeelt, maar de lijst met gewassen is na druk uit de sector minder verstorend voor de tuinbouw. Veel teelten zijn als wintergewas bestempeld.

Melkveehoudersvakbond NMV roept op om de termijnen voor de inzaai van vanggewassen vanwege de weersomstandigheden in het voorjaar met twee weken te verruimen. “We hopen op een goede (na)zomer zodat de groei kan bijtrekken. Na 1 oktober nemen de gewassen die niet oogstrijp zijn nog steeds voedingsstoffen op uit de bodem. Een korting op de bemestingsruimte voor het volgende jaar is niet redelijk”, vindt NMV.

Ondernemers werken met de natuur en moeten in staat worden gesteld om hier op in te spelen

LTO Nederland en NMV benadrukken dat het vanuit het oogpunt van goed bodembeheer maar zeer de vraag is of vroeger oogsten ook beter voor de bodem en het milieu uitpakt als de omstandigheden niet optimaal zijn. “Ondernemers werken met de natuur en moeten in staat worden gesteld om hier op in te spelen”, vindt NMV.

Nieuwe regelgeving

LTO wijst erop dat te vroeg oogsten leidt tot lagere opbrengsten, wat niet past bij duurzaam produceren. Ook zal de hoge druk op de logistieke keten zorgen voor kostprijsverhoging en daarmee het verdienvermogen van de boer aantasten.

In de nieuwe regelgeving staat dat wanneer boeren vanggewassen op zand- en löss na 1 oktober zaaien er een korting komt op de stikstofgebruiksnorm. Voor inzaai van vanggewassen tussen 2 en 14 oktober geldt een korting van 5 kilo stikstof/ha, tussen 15 oktober en 1 november 10 kilo en na 1 november 20 kilo stikstof per hectare. Deze maatregel geldt niet voor winterteelten.

LTO vraagt de Tweede Kamer de teelt van onder andere suikerbieten en late rassen van consumptieaardappelen alsnog op de lijst van winterteelten te zetten. Deze staan niet volledig op de lijst met winterteelten, terwijl op het overgrote deel van de percelen wel na 1 oktober de oogst plaatsvindt.

Kalenderlandbouw op agenda VVD-congres

De Drentse VVD dient zaterdag 3 juni bij het landelijke VVD-congres een motie in om af te stappen van kalenderlandbouw. “Kalenderlandbouw is de dood in de pot”, aldus VVD’er Henk Brink tegen RTV Drenthe. “Aardappels zijn dan nog niet rijp. Onrijpe aardappels kun je niet rooien, maar als je niet gerooid hebt, dan word je gekort op je stikstofuitstoot.” De Drentse VVD’ers hopen in ieder geval de discussie aan te zwengelen op het congres.

De Tweede Kamer debatteert donderdag 1 juni met landbouwminister Piet Adema over het mestbeleid.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin