Home

Nieuws

Droogteproblematiek nog geen crisis

De droogteproblemen lijken tot nu toe beperkt te blijven tot de hoger gelegen delen van het land, het Zuiden en Oosten. In het Westen en Noorden van het land is er nog voldoende toevoer van water uit de grote rivieren.

Dat vertelde Hans de Vries van Rijkswaterstaat. Hij is positief over het landelijke beeld van de waterhuishouding.

De waterschappen en Rijkswaterstaat zeggen dat van een crisis nog allerminst sprake is. In tijden van droogte komt de Landelijk Coördinatiecommisie Waterverdeling (LCW) in actie. Rijkswaterstaat werkt hierin samen met waterschappen om te bepalen welke maatregelen er nodig zijn om het peil van het oppervlaktewater bij te sturen.

Water uit grote rivieren

Hoog Nederland is afhankelijk van eigen neerslag en grondwater. “De droogte manifesteert zich daar nu het meest”, zei beleidsadviseur Cees van Bladeren van Unie van Waterschappen. Boeren moeten daar bijvoorbeeld zuinig omspringen met grondwater om de natuur te beschermen. Boeren mogen op veel plekken nog wel gebruik maken van grondwaterputten om hun gewassen te beregenen. Op verschillende plekken in het Oosten en Zuiden van het land mag dat niet meer met oppervlaktewater. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een meldingsplicht ingesteld voor het gebruiken van oppervlaktewater voor beregening.

Laag Nederland (West en Noord) vertrouwt op water uit de grote rivieren en daar zijn tot dusver amper problemen met de droogte. De Rijn staat laag maar de toevoer van water is voldoende. Met het Rijnwater is het peil van het IJsselmeer via de IJssel de afgelopen periode nog opgehoogd. Het IJsselmeer is cruciaal om het noorden van water te voorzien. De aanvoer van water via de Maas daalt en is iets minder dan normaal maar is ook nog voldoende, aldus voorzitter Hans de Vries van de LCW.

Verschillende maatregelingen

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat het mogelijk is om het IJsselmeer als zoetwatervoorraad te gebruiken. Vorige maand is besloten om het waterpeil in het IJsselmeer flexibel te maken, om in te kunnen spelen op waterbehoeften in de zomer.

Waterschappen anticiperen op de droge omstandigheden. Zo pompt Hoogheemraadschap Delfland water uit het Brielse meer om het waterniveau op peil te houden. In Vinkeveen is in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een noodkering geplaatst. De waterkering moet voorkomen dat het zoute water de natuur- en landbouwgebieden instroomt.

Het huidige neerslagtekort in Nederland is bijzonder en het eind aan de droogte is nog niet in zicht, aldus het KNMI. Tot eind volgende week valt naar verwachting geen of nauwelijks water. Er is daarna kans op neerslag maar dat zal geen eind maken aan de droogte.

Mede-auteur: ANP

Of registreer je om te kunnen reageren.