Home

Nieuws

96 bedrijven kregen meer dan € 100.000 inkomenstoeslag

96 landbouwbedrijven kregen vorig jaar meer dan € 100.000 aan directe inkomenstoeslag vanuit de Europese Unie.

Dat blijkt uit de openbaarmaking van landbouwsubsidies voor boekjaar 2017, lopend van oktober 2016 tot oktober 2017.

Steunmaatregelen

In Nederland is vorig jaar € 734,7 miljoen aan directe betalingen via het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uitgekeerd. Daarnaast werd voor plattelandsontwikkeling € 57,6 miljoen uitbetaald.
De coöperatieve telersvereniging Best of Four, coöperatie van 190 groentetelers, kreeg met € 11,6 miljoen de hoogste bijdrage, gevolgd door coöperatie Coforta met € 10,4 miljoen. Provincie Friesland kreeg € 7,5 miljoen uitgekeerd. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) kreeg € 3,98 miljoen uitgekeerd voor de steunmaatregelen voor de varkenshouderij.

Bij de 33 instellingen die meer dan € 1 miljoen steun kregen zitten ook diverse waterorganisaties en organisaties voor agrarisch natuurbeheer.

Directe inkomenstoeslag

385 landbouwbedrijven kregen in 2017 meer dan € 60.000 aan directe inkomenssteun. In Brussel lekte uit dat dit bedrag in het nieuwe Europese landbouwbeleid de maximale toeslag per bedrijf wordt. De grootste ontvanger is volgens de databank de Koninklijke maatschap de Wilhelminapolder uit Goes, die € 355.000 ontving. Schoorlemmerlandbouw uit Pekela kreeg € 346.300 en de Exploitatie van reservegronden Flevoland ontving € 330.000. In totaal kregen 24 bedrijven meer dan € 150.000 subsidie. 536 bedrijven moesten juist subsidie terugbetalen in plaats van dat ze geld hebben ontvangen.

Marktuitgaven

De marktuitgaven voor zuivel en veehouderij waren in 2017 fors lager dan in het jaar ervoor, omdat er minder werd uitgegeven aan interventiemaatregelen. Voor de particuliere opslag van boter en room werd € 3 miljoen uitgekeerd, voor de particuliere- en openbare opslag van melkpoeder was dit € 4,8 miljoen. Via tijdelijke regelingen is € 26 miljoen uitgekeerd voor de stoppersregeling en de reductieregeling melkproductie.
Aan marktmaatregelen en directe inkomenssteun voor de veehouderij werd in 2017 € 5,5 miljoen uitgekeerd, waarvan € 4 miljoen voor de tijdelijke regeling voor varkensvlees en mestverwerking en € 1,4 miljoen voor directe inkomenssteun. In 2016 werd nog € 24 miljoen uitgegeven aan marktmaatregelen.

De marktuitgaven voor tuinbouw (voor telersverenigingen) waren in 2017 iets hoger: € 47,3 miljoen ten opzichte van € 44,7 miljoen in 2016. Hiervan ging € 41 miljoen naar telersverenigingen en € 4,9 miljoen werd uitgegeven aan het schoolfruitproject.

De landbouwsubsidies zijn sinds 2012 gedaald van € 1 miljard naar € 876 miljoen in 2017. De komende jaren zullen de subsidies nog verder dalen. De Europese Commissie komt woensdag2 mei met een voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting, waarin zij ook een voorstel zal doen voor het Europese landbouwbudget voor de komende jaren. Dat zal vrijwel zeker dalen, mede door de brexit.

De database vindt u hier.

Of registreer je om te kunnen reageren.