Home

Nieuws

Samenwerkingsverbanden boeren in mededingingswet

De nationale mededingingswetgeving wordt aangepast om duidelijk vast te leggen dat bepaalde samenwerkingsverbanden tussen boeren niet als een kartel worden beschouwd.

Minister Carola Schouten zegt dat ze de duidelijkheid wil vergroten voor ondernemers die willen samenwerken.

Daarmee zal de Nederlandse wetgeving specifiek worden aangepast aan de Europese uitzonderingsregels voor de landbouw. Daarmee zal duidelijker worden wat boeren en tuinders wel en niet mogen. Boeren en tuinders moeten ruimte en duidelijkheid hebben over de mogelijkheden met collega’s samen te werken of mogelijkheden om met andere partijen in de keten (afnemers en leveranciers) afspraken te maken.

Kip van Morgen

Enkele jaren geleden strandde de Kip van Morgen bij de Autoriteit Consument en Markt, omdat bij de Kip van Morgen naar het oordeel van ACM niet-toegestane afspraken werden gemaakt tussen marktpartijen.

De nieuwe wet zal begin volgend jaar via een internetconsultatie worden openbaar gemaakt, zodat de wetswijziging in 2020 van kracht kan worden. Ondertussen zal bij de ACM een agro-nutri-team van start gaan die gaat kijken naar oneerlijke handelspraktijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.