Home

Nieuws

Kamer bezorgd over uitvoering landbouwvisie

De Tweede Kamer is bezorgd over de uitvoering van de landbouwvisie van minister Carola Schouten. Dat blijkt bij de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer.

Fracties zijn op zich positief over de visie dat de landbouw naar een kringlooplandbouw moet, maar hebben twijfels over de uitvoering hiervan. “De visie kringlooplandbouw dreigt een lege huls te worden en lijkt economisch ook niet goed doordacht”, zegt Barry Madlener (PVV).

SP-Kamerlid Frank Futselaar noemt de uitwerking de achilleshiel van het plan, omdat Schouten de verantwoordelijkheid bij de sector legt. Futselaar vindt het naïef om te denken dat de transitie vanuit de sector zelf zal komen. Hij wijt dit niet aan onwil, maar zegt dat het lastig is om als ondernemer een voortrekkersrol te nemen als de financiële situatie al moeilijk is.
Lees verder onder de tweet

Mensen uit praktijk betrekken bij invulling kringlooplandbouw

Roelof Bisschop (SGP) vindt het juist goed dat Schouten de mensen uit de praktijk betrekt bij de invulling van de kringlooplandbouw. Ook VVD‘er Helma Lodders wil boeren nauw betrekken bij het proces. Esther Ouwehand (PvdD) is sceptisch. Volgens jaar lag een vergelijkbare visie 20 jaar geleden al op tafel en zou de transitie van de landbouw onontkoombaar zijn.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt dat er een soort clubhuis moet komen waarbij iedereen mag meepraten over de transitie naar kringlooplandbouw. “Er is duidelijkheid, durf en daadkracht nodig”, vindt hij. De Groot pleit voor de invoering van een norm voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau, waarmee bedrijven zich kunnen optimaliseren naar hun omstandigheden.

Op 5 november organiseert Boerderij een debat rondom de nieuwe landbouwvisie. Meld je nu aan

Trots op landbouw

VVD, CDA, PVV, SGP en ChristenUnie prezen de Nederlandse land- en tuinbouw en zeiden trots te zijn op deze sector die dagelijks voor goed en voldoende voedsel zorgt.

Wel spraken veel partijen hun zorg uit over de inkomenspositie en de concurrentiepositie van de boer. PVV‘er Barry Madlener vindt het niet kunnen dat België, Duitsland, Denemarken, Polen en Zweden hun boeren steunen bij de schade die ze hebben door de droogte, terwijl Nederland niets doet.

Lees ook: Schouten: meer droogtesteun komt er niet

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand reageerde dat boeren niets hebben aan partijen die zeggen dat ze trots zijn op de sector, maar achter de rug om beleid kiezen waardoor zij het loodje leggen. “Ik noem de fosfaatrechten, ik noem de vrijhandelsverdragen en ik noem de verdere inzet op intensivering en schaalvergroting. Ik denk dat boeren er meer aan hebben als je eerlijk bent”, zegt Ouwehand.

Na herhaaldelijk vragen door CDA‘er Jaco Geurts of Ouwehand nog wel iets positiefs over de landbouw kon zeggen, zei ze groot fan te zijn van biologisch-dynamische tuinders.

Aanpak stalbranden

Een meerderheid van de Kamer wil de aanpak van stalbranden aanscherpen, blijkt tijdens het debat. Over de wijze waarop de brandveiligheid moet verbeteren verschillen de partijen van mening. VVD en D66 willen vooral de ingezette weg versnellen, PVV, SP en PvdD willen het beleid aanscherpen, onder andere ook voor bestaande stallen.

Futselaar (SP) vraagt tevens de minister om maatregelen te nemen tegen het uitbreiden van geitenbedrijven, in verband met het verhoogd risico op longonsteking in de omgeving van geitenbedrijven. “Al is het maar bij de provinciebesturen aandringen op het nemen van maatregelen”, zegt hij.

Lees meer over brandveiligheid in stallen

Debat terugkijken en live volgen

Het debat van woensdag 31 oktober is terug te kijken. Het vervolg van het debat donderdag 2 november is live te volgen via tweedekamer.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.