Schouten: prijsdiscussie spannendst in omslag naar kringloop

09-10-2019 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De discussie rondom het verdienvermogen van boeren en tuinders is het meest spannend in de omslag naar kringlooplandbouw, aldus minister Carola Schouten na de presentatie van het rapport van de Taskforce Verdienvermogen.

Het rapport werd maandag 7 oktober door taskforce-voorzitter Hester Maij aan de minister overhandigd in Utrecht.

Schouten herkent veel facetten die de taskforce heeft benoemd, uit de gesprekken die ze met boeren voerde sinds ze minister is. “Een van de vragen die bij eerdere gesprekken steeds terugkwam, is de vraag over het verdienvermogen. En daar heb ik zo niet een-twee-drie het antwoord op. De taskforce geeft ons nu handvatten om daarmee aan de slag te gaan”, aldus Schouten.

Gelijk speelveld

Een van de randvoorwaarden voor het slagen van kringlooplandbouw is een gelijk speelveld voor boeren en tuinders, vooral internationaal. “De import en export van producten zal er altijd blijven”, zei Hester Maij, voorzitter van de taskforce. Daarin ziet Schouten juist de grootste uitdaging. Voor het creëren van een gelijk speelveld zijn ook omringende landen nodig, aldus het rapport. Dat zijn onder andere Denemarken, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (VK). De minister vertelt dat ze met ‘een groep gelijkgezinde landen’ in de EU spreekt. “Dat zijn de eerdergenoemde landen, maar het VK hoort daar niet bij. Verder zijn er ook een aantal Scandinavische landen en bijvoorbeeld Oostenrijk die ik daartoe reken.”

Lees verder onder de tweet.

Heffing op (schadelijke) emissies

Een van de maatregelen die de taskforce voorstelt is een systeem waarbij boeren worden afgerekend op emissies en tegelijkertijd worden beloond voor de vastlegging van bijvoorbeeld stikstof en kooldioxide. “Dat is geen eenvoudig systeem, maar het is een combinatie van de wortel en de stok, want je wilt voorlopers belonen en tegelijk anderen motiveren om zich ook in te zetten. Dat ligt politiek gevoelig, dat kan ook niet zomaar worden ingevoerd. Maar dat geldt voor alle voorstellen.”

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Betaling voor maatschappelijke diensten, zoals het sluiten van de kringloop en hiermee de emissies beperken, kan wat Schouten betreft ook betaald worden uit gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Hiermee wordt de pot voor boeren natuurlijk niet groter, maar worden boeren wel beloond voor hun ondernemerschap.”

Schouten gaf aan dat ze blij is dat de taskforce 2050 als richtjaar heeft gekozen. “Tot die tijd moet elke stap in de keten die richting op gaan. Dat is niet makkelijk te realiseren en heeft tijd nodig, bijvoorbeeld om boeren te laten experimenteren.”

Lees meer over kringlooplandbouw

van Rooijen
Lydia van Rooijen redacteur ondernemen


Beheer