Home

Nieuws 1 reactie

Toeslagen tuinbouw in 2019 dubbele van 2016

Tuinbouwbedrijven ontvangen in 2019 ruim 2 keer zo veel inkomens- en ecotoeslagen als in 2016.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WER), voorheen het LEI. Tussen 2015 en 2019 wordt toegewerkt naar een uniforme hectarepremie. Dat betekent dat elk landbouwbedrijf in 2019 eenzelfde bedrag per hectare aan inkomensen eco-schematoeslagen krijgt van zo’n € 383. Voor bedrijven in de tuinbouw is dat een vooruitgang.

Tuinbouwbedrijven op één hoop

WER onderzocht het aandeel van de toeslagen en hectarepremies in het inkomen uit bedrijf in onder meer de tuinbouw. Het Wageningse onderzoeksinstituut maakt echter van glastuinbouw en vollegrond één categorie tuinbouw. Daardoor blijven inkomenseffecten voor vollegrond onderbelicht.

Van € 3.000 naar ruim € 6.000 aan toeslagen

De glastuinbouwbedrijven zijn gemiddeld kleiner, maar haalden de laatste jaren veel hogere inkomens. Gemiddeld voor tuinbouw als geheel bedroegen de ontvangen toeslagen in 2016 ruim € 3.000. Dat zal in 2019 circa € 6.165 bedragen, zo is de verwachting.

Met een gemiddeld inkomen van ruim € 140.000 per ondernemer, is het effect van de toeslagen en hectarepremie dus beperkt. Dat zal voor fruittelers en vollegrondsgroentetelers wel een substantiële inkomensonderdeel vormen, gezien de lagere inkomsten in deze deelsectoren.

Nieuw Europees landbouwbeleid

WER onderzocht hoe nieuw Europees landbouwbeleid zal uitpakken voor de land- en tuinbouwsectoren. Voor tuinbouw – met een beperkt deel van het inkomen uit toeslagen – zal nieuw landbouwbeleid een beperkt inkomenseffect hebben. Ook hier is niet afzonderlijk naar vollegondsteelt gekeken.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Ik zag liever dat het werd afgeschaft. Je ziet dat het meteen als inkomen wordt gezien, maar het gaat meteen naar verhoging grondprijzen. Dit soort toeslagen en subsidies zijn voor de sector ongewenst. Deze komen nooit ten goede aan boer of tuinder. Zie de duikvlucht waarin het aantal agrarische bedrijven is gekomen na invoering van de landbouwsubsidies.

Of registreer je om te kunnen reageren.