Home

Nieuws

Schouten maakt geen geld vrij voor kringlooplandbouw

In de landbouwbegroting is geen extra geld gereserveerd voor de uitvoering van de landbouwvisie van minister Carola Schouten.

In antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer, ter voorbereiding van de behandeling van de landbouwbegroting, zegt de minister met zoveel woorden dat de visie weliswaar richting geeft, maar dat daar geen aparte budgetten voor worden vrijgemaakt. Er wordt niet op de begroting geschoven om de nota van de minister financieel te ondersteunen.

Werkbudget om visie vorm te geven

In de landbouwvisie koerst minister Schouten op een duurzame kringlooplandbouw, waarbij de ketens zo in een zo klein mogelijke kring worden gesloten.

Er is alleen een werkbudget beschikbaar om de visie meer vorm te geven op het ministerie zelf en in overleg met maatschappelijke partijen.

Vertrouwen op kracht in samenleving

De minister zegt dat het kabinet vertrouwt op de kracht in de samenleving om de omslag te bereiken. Dat kan via het gemeenschappelijk landbouwbeleid, bij de klimaattafel landbouw en landgebruik, bij de inzet van het onderzoek (topsectorenbeleid Agri& Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, en Water).

Daarnaast zijn er subsidieregelingen en fiscale voorzieningen voor initiatieven die bijdragen aan de kringlooplandbouw, aldus Schouten.

Daarnaast is er geld beschikbaar in de zogenoemde Klimaatenveloppe voor de vermindering van uitstoot van broeikasgassen en is € 200 miljoen beschikbaar voor de sanering van de varkenshouderij en de verduurzaming van varkens- pluimvee- en melkgeitenhouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.