Home

Nieuws

NVWA treedt strenger op tegen ongekeurde spuitapparatuur

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de keuringsplicht van spuitapparatuur strenger handhaven. Overtreding van de keuringsplicht levert een schriftelijke waarschuwing of een boete op – afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Nieuwe apparatuur moet uiterlijk 3 jaar na de aankoopdatum voor het eerst zijn gekeurd. Deze verplichting bestaat al voor veldspuiten en boomgaardspuiten, motorvatspuiten, laagvolume-ruimtebehandelingsapparatuur, grondontsmettingsapparatuur en rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte groter dan 3 meter. In december 2016 is dit uitgebreid met mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk aan 3 meter.

Ook granulaat- en poederstrooiers vallen onder de keuringsplicht. De apparatuur waarmee de keuring in 2016 is uitgebreid, moet na de eerste keuring iedere 6 jaar opnieuw worden gekeurd.

Keuren bij gecertificeerd keuringsstation

De NVWA raadt aan om, als dat nog niet is gebeurd, keuringsplichtige toepassingsapparatuur zo snel mogelijk te laten keuren, in ieder geval voordat de apparatuur wordt gebruikt. Het bedrijf dat de keuring uitvoert moet erkend zijn door Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL). Handapparatuur, rugspuiten en apparatuur voor niet-professionele toepassing vallen niet onder de keuringsplicht

De vier belangrijkste voorschriften op een rij

  • De keuringsplicht geldt voor apparatuur specifiek bestemd voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen die professioneel wordt gebruikt.
  • De apparatuur wordt uiterlijk iedere 3 jaar gekeurd. Het keuringsbewijs is 3 jaar geldig na datum van uitgifte. In afwijking hiervan wordt laagvolume ruimtebehandelingsapparatuur, granulaat- en poederstrooiers, mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk aan 3 meter elke 6 jaar gekeurd en heeft het keuringsbewijs een geldigheid van 6 jaar na de datum van afgifte.
  • Voor apparatuur met een bouwjaar na 2013 geldt dat deze uiterlijk 3 jaar na de aankoopdatum voor het eerst is gekeurd.
  • Op handapparatuur en rugspuiten is de keuring niet van toepassing.

Of registreer je om te kunnen reageren.