Home

Nieuws

‘Inkomensvangnet nodig bij calamiteit als Someren’

Het ministerie van SZW onderzoekt de vraag om bijstand te verstrekken bij weerscalamiteiten.

De landelijke werkgroep die werd geformeerd na het overtrekken van de ‘supercel’ op 23 juni 2016 in Brabant en Limburg pleit ervoor dat de Bbz-regeling door gemeentes zou moeten worden ingezet om bijstand ‘om niet’ te verstrekken.

Als de financiële positie van een bedrijf niet meer door de bank ondersteund kan worden, kan een Bbz-lening een laatste vangnet zijn, waarmee een bedrijf als inkomensbron in stand gehouden en faillissement voorkomen kan worden. Nu is er een vermogenstoets en is het rentepercentage van 8% te hoog, stelt de werkgroep. SZW neemt de vragen van de landelijke werkgroep mee in het kader van de algehele doorlichting van het Bbz, in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Uitstel van aflossing

Uiteindelijk is in Zuidoost Nederland in geen bedrijfssituatie een Bbz-aanvraag noodzakelijk gebleken als gevolg van het extreme weer. Circa 140 bedrijven maakten gebruik van de door de banken geboden mogelijkheid van uitstel van aflossing. In januari maakten nog 5 bedrijven gebruik van de mogelijkheid.

Uit de stand van zaken-rapportage van de landelijke werkgroep blijkt dat verzekeraars zijn gaan meepraten over regionale herstructureringsplannen na de hagelschade. Ook blijkt dat nog een aantal schadezaken niet geheel is afgehandeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.