Home

Nieuws

Beregeningsverboden in Zuid-Nederland

Vanwege de droogte hebben verschillende waterschappen in het Zuiden al verboden ingesteld voor beregening met oppervlaktewater. Een overzicht, met links naar de websites voor de exacte gebieden en voorschriften.

Het Brabantse waterschap Aa en Maas heeft een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld per 2 juni. Het beregeningsverbod geldt voor twee districten; Boven Aa en Raam. Er geldt een uitzondering voor het drenken van vee, het blussen van branden en onttrekkingen voor regelbare drainagesystemen.

Midden- en Noord-Limburg

Ook in Midden- en Noord-Limburg geldt sinds 29 mei een beregeningsverbod vanwege een te laag waterpeil in de beken en rivieren, meldt Waterschap Limburg. Ook hier gelden uitzonderingen. Die betreft ‘beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben’, drenken van vee en beregening van kapitaalintensieve teelten. De 600 vergunninghouders hebben hierover bericht gehad, meldt het schap.

Brabantse Delta

In West-Brabant geldt sinds 2 juni een verbod op beregening met oppervlaktewater voor drie gebieden, meldt waterschap Brabantse Delta. Op de site staat een kaartje met de exacte situatie. Voor de gebieden met een verbod is geen vergunning of ontheffing mogelijk.

Permanent halfjaarlijks verbod

In delen van waterschap De Dommel geldt sinds dit jaar een permanent halfjaarlijks onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Dit gaat jaarlijks in op 1 april en duurt tot 1 oktober. Het schap besloot hiertoe dit voorjaar als eerste waterschap van Nederland. De gebieden waar het om gaat, staan op deze kaart.

Van andere waterschappen in Nederland zijn geen onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.