Home

Nieuws

AH onderzoekt effecten middelenverbod in AGF

Supermarktketen Albert Heijn zet dit jaar samen met Stichting Natuur en Milieu (SNM) een verduurzamingsproef van AGF-teelten op. De partijen onderzoeken of en hoe het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden gereduceerd.

In de zomer van 2016 ging Albert Heijn een meerjarige samenwerking aan met SNM om de teelt van AGF te verduurzamen. De organisaties maakten bekend dat ze 28 actieve stoffen die volgens de milieumeetlat van het CLM het meest schadelijk zijn voor het milieu, voor 2019 willen uitfaseren.

AH verkent eerst met zijn leveranciers en SNM welke stoffen van de lijst met de meest schadelijke middelen in de teelt onmisbaar zijn en mogelijke oplossingen hiervoor. Ook is er de wens dat alle gangbaar geteelde groente, fruit en aardappelen vanaf 2019 onder Milieukeur worden geteeld.

Minder schadelijke alternatieven

AH en SNM zetten proeven op in gewassen als aardappel, appel, peer, andijvie, spruiten, aardbeien en nog een aantal andere vollegronds- en kasgroenten. De onderzoeksvraag is of en hoe bepaalde middelen van de risicolijst kunnen worden vervangen door minder schadelijke alternatieven.

Het inzetten van ‘groene middelen’ en biologische bestrijding horen nadrukkelijk tot de onderzochte maatregelen. Daarnaast is het terugdringen van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen een aandachtspunt; hierbij wordt de actieve stof norm (in kilo per hectare) vanuit de Milieukeur-certificering als leidraad gebruikt. De proeven worden zoveel mogelijk bij telers uitgevoerd. De exacte locaties worden nog vastgesteld.

In eerste instantie is dit gericht op de Nederlandse teelt, in een latere fase willen AH en SNM waar mogelijk dezelfde maatregelen in buitenlandse teelten nemen.

Aansluiting met ketenpartners

Voor de proeven hebben AH en SNM aansluiting gezocht met ketenpartners, waaronder AH-telers en leveranciers. Ook adviesbureaus en bestrijdingsmiddelenfabrikanten zijn gevraagd voor deelname, evenals LTO en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Omdat de proeven nog niet definitief zijn, wil AH nog geen namen van partners noemen.

Op een bijeenkomst half maart, over groene gewasbeschermingsmiddelen, maakte SNM echter bekend dat onder andere groentegroothandel Bakker Barendrecht, middeleninkooporganisatie Cebeco Agrochemie, middelenfabrikant Bayer Cropscience en Nedato ketenpartner van het project zijn.

Productkwaliteit weegt zwaarder

LTO meldde onlangs in een interview in Boerderij dat AH al de scherpe kantjes van zijn middelenverbod af aan het schaven is. Behoud van kwaliteit in het AGF-schap zou zwaarder wegen dan het middelenverbod.

AH reageert: “Er is nooit sprake geweest van een zwarte lijst of een algehele ban, dit in tegenstelling tot wat in sommige media bericht is. Het uitgangspunt van de samenwerking met SNM was en is dat productkwaliteit bovenaan staat. In overleg met onze leveranciers worden de meest schadelijke middelen van de risicolijst bestrijdingsmiddelen uit het CLM-rapport uitgefaseerd, dan wel geminimaliseerd.”

Welke middelen onmisbaar

AH gaat eerst met zijn leveranciers en SNM verkennen welke middelen van deze lijst in de teelt onmisbaar zijn en welke oplossingen hiervoor beschikbaar zijn. Daarnaast streeft AH naar een actieve stofnorm in kilo per hectare, conform de geldende Milieukeurnormen. Hiervoor analyseert de supermarktketen de teeltregistraties van al zijn Nederlandse telers.

“Uit onze analyse blijkt dat op dit moment al het merendeel van de teelten voldoet aan de Milieukeurnorm”, zegt een AH-woordvoerder. “Met een gerichte aanpak willen we dit aandeel verhogen naar 100% in 2019, voor zover dat mogelijk is met behoud van productkwaliteit.”

Of registreer je om te kunnen reageren.