Home

Nieuws

Wageningen UR: Veel glyfosaat in EU-landbouwgrond

In Europese landbouwgrond wordt in 45% van de gevallen glyfosaat of AMPA (meest stabiele afbraakproduct van glyfosaat) aangetroffen.

Dat blijkt uit meer dan 300 monsters van de bodem in 10 Europese landen. De resultaten staan in een wetenschappelijke publicatie van een internationale groep wetenschappers onder leiding van Wageningen University & Research dat zondag gepubliceerd is in tijdschrift Science of the Total Environment. De onderzoekers adviseren dat het niet verstandig is om de Europese toelating van glyfosaat te verlengen.

Verlenging toelating glyfosaat

In Europa is veel discussie over het gebruik en de verlenging van de toelating van glyfosaat als gewasbeschermingsmiddel; de meest toegepaste herbicide in de EU.

In 2016 liep de goedkeuring van de Europese Commissie voor het gebruik van glyfosaat af. Momenteel wordt gesproken over een verlenging. Voorwaarde hierbij: het mag geen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en dieren en het milieu. Maar aan glyfosaat in landbouwgrond is veel minder aandacht besteed, stellen de onderzoekers.

EU besluit volgende week over glyfosaat

Het besluit over de toelating van glyfosaat valt volgende week. De Europese Commissie wil het voorstel om de onkruidbestrijder toe te laten voor een periode van tien jaar volgende week in stemming brengen in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff). Dat meldt minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

De minister houdt vast aan het Nederlandse standpunt dat de werkzame stof glyfosaat een hernieuwde Europese toelating kan krijgen. Hij wijst er op dat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) nu ook heeft vastgesteld dat er geen hormoonverstorende werking van glyfosaat uitgaat. Eerder al stelde EFSA vast dat er geen wetenschappelijk overtuigende aanwijzingen zijn dat het middel kankerverwekkend is bij de mens.

Het is mogelijk dat het Scopaff, waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd, niet tot een gekwalificeerde meerderheid komt. In dat geval zal de Europese Commissie uiteindelijk zelf een besluit moeten nemen over de toelating.

Of registreer je om te kunnen reageren.