Home

Nieuws

WWF: Zoetwaterplan niet nadelig voor Delfland

Het Wereld Natuur Fonds denkt dat landbouw en natuur in Zuid-Holland gebaat zijn bij een andere aanvoer van zoetwater in de verziltingsaanpak.

Met zoetwateraanvoer uit het Amsterdam Rijnkanaal in plaats van de Nieuwe Maas hoeft de verzilting niet op te lopen in Delfland, schrijft het Wereld Natuur Fonds in een brief aan de provincies. Het oplopen van zoutgehaltes in Delfland en Schieland kan een gevolg zijn van het omleggen van de zoetwatervoorziening in zuidwest Nederland.

Water vanuit het westen

Nu wordt water voor landbouw, boomteelt, natuur en drinkwaterproductie nog vanuit het westen, bij Gouda, ingelaten. Dat is zo dicht bij zee dat het zoutgehalte regelmatig oploopt en zelfs zo hoog kan worden dat de inlaat wordt gestaakt.

Met de doorlevering van het water uit het Amsterdam Rijnkanaal naar Delfland wordt water met lagere zoutwaarde ingebracht. Ook ontstaat de mogelijkheid voor Delfland om minder afhankelijk te worden van water dat via de Brielsemeerleiding aan Delfland wordt geleverd, schrijft de natuurorganisatie.

Ook beter water in Hollandsche IJssel en Leidsche Rijn

Door deze aanpak verbetert ook de waterkwaliteit in de Hollandsche IJssel en Leidsche Rijn. Dit komt de landbouw, ontwikkeling van de natuur en recreatiemogelijkheden daar ten goede. Indirecte voordelen zijn er ook voor bijvoorbeeld het Haringvliet en de visoptrek uit zee naar de rivieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.