Home

Nieuws

LTO: overheid jaagt teler onnodig op kosten

LTO vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) akkerbouwers onnodig op kosten jaagt. Het ministerie wil dat iedere spuitmachine vanaf 1 januari 2017 wordt voorzien van een drukregistratiesysteem.

Die verplichting is met de moderne spuitdoppen niet meer nodig, vindt LTO. "Bovendien schendt I&M een eerder gemaakte afspraak hierover", zegt Jaap van Wenum, voorzitter van LTO-Akkerbouw.

Er is deze week overleg in de Tweede Kamer over het Activiteitenbesluit. Daarin staan regels waar bedrijven aan moeten voldoen om het milieu te beschermen.

75% driftreductie op heel perceel vanaf 2017

Volgens Van Wenum wil de overheid per 1 januari 2017 een drukregistratiesysteem op veldspuiten verplichten. "LTO Akkerbouw is hier fel tegen. We hebben op 2 juni 2015 in het Bestuurlijk Overleg Open Teelt afspraken gemaakt met I&M over het niet invoeren ervan. Want per 1 januari 2017 wordt 75% driftreductie op het hele perceel verplicht."

Volgens Van Wenum heeft LTO toen voorgesteld om de lijst met driftreducerende doppen te saneren. "We willen geen spuitdoppen meer toestaan die alleen bij een zeer lage spuitdruk driftreducerend zijn, en dus oneigenlijk gebruik met een hogere druk in de hand werken. Dan bereiken we de gewenste driftreductie, zonder dat akkerbouwers via het drukregistratiesysteem onnodig kosten maken. Zo’n registratiesysteem kost ongeveer €500."

Spuitdoppen al sterk verbeterd

Het voorstel voor verplichting tot drukregistratie stamt uit 2007. Met de registratie is te controleren of een teler met een hogere druk spuit om een betere verdeling van het middel in het gewas te krijgen. Maar dan wordt de vereiste driftreductie niet gerealiseerd. Sindsdien is veel verbeterd aan de spuitdoppen, zegt Van Wenum. "De moderne doppen realiseren ook bij een hogere spuitdruk de gewenste driftreductie. Het is efficiënter om verouderde spuitdoppen, waarvan bekend is dat ze tot oneigenlijk gebruik kunnen leiden, te schrappen van de lijst met driftarme doppen. De controle op gebruikte spuitdoppen biedt voldoende garanties, en handhaving op basis van drukregistratie is dan overbodig. Dat is niet alleen effectiever, maar ook goedkoper."

Andere driftreducerende technieken

"Er is tegenwoordig een veel bredere keuze aan driftreducerende doppen en de prestaties zijn nu een stuk beter. Daarnaast wordt steeds vaker gebruik gemaakt van driftreducerende technieken, zoals luchtondersteuning of de wingssprayer. Dergelijke technieken vinden steeds beter hun weg naar de praktijk. De akkerbouw zet al een hele stap door vanaf 2017 op het hele perceel 75% reductie te realiseren. En dan worden we tegen de afspraken in geconfronteerd met een kostenpost voor een drukregistratiesysteem", vertelt Van Wenum.

Of registreer je om te kunnen reageren.