Home

Nieuws

Europese ministers: meer crisisaanpak in landbouwbeleid

Twintig Europese landbouwministers hebben tijdens een informeel overleg op kasteel Chambord in Frankrijk uitgesproken dat ze het Europees landbouwbeleid na Brexit in stand willen houden.

Bij het overleg was staatssecretaris Van Dam niet aanwezig, terwijl de Britse minister niet was uitgenodigd.

"We zijn het eens geworden over een aantal principes. Geen GLB-exit. We houden vast aan het Europese landbouwbeleid. Dat moet ook een integraal onderdeel blijven van het Europese project met de daarbij vereiste financiële middelen," aldus de Franse minister Stéphane le Foll, die het initiatief had genomen voor het overleg. Le Foll zette zijn collega's zelfs in kleine groepjes aan het werk om de uitgangspunten te formuleren.

Ideeën uitwisselen

Zijn Duitse collega Christian Schmidt benadrukte eveneens dat het GLB moet blijven. "Sommigen roepen dat het Europese idee na Brexit zal sterven. Dat is niet zo. De landbouw vormt het hart van onze economie. We zitten hier in een kasteel maar ook erg dicht bij de boeren. Dit was een erg nuttige discussie. In Brussel zijn de gesprekken altijd zwaar beladen en heb je nooit de tijd om eens rustig ideeën uit te wisselen."

Derde pijler GLB voor crises

De ministers hebben ook een nieuw idee ter berde gebracht: een derde pijler in het GLB om crises in de landbouw te bestrijden. Dat zal ter tafel worden gebracht tijdens de volgende bijeenkomst van de EU-landbouwministers in Bratislava. Le Foll zelf vindt verder dat er een betere verdeling van de inkomsten binnen de voedingsketens moet komen: "Op dit moment vangen de boeren altijd alle schokken op."

Of registreer je om te kunnen reageren.