Home

Nieuws

'Franse tuinders kennen gevaren bestrijdingsmiddelen niet'

Boeren zijn niet voldoende op de hoogte van de gevaren van het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen. Dat komt onder meer doordat de verstrekte informatie vaak gebrekkig of zelfs foutief is. Dat stelt Anses, de Franse dienst voor de veiligheid van de gezondheid.

"De boeren zijn niet voldoende op de hoogte van de risico’s van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen om die risico’s goed te kunnen beoordelen. Dat kan ertoe leiden dat men aanneemt dat er geen gevaar is en kan een gevoel van veiligheid geven." Anses wijst er daarbij op dat een reeks studies al heeft aangetoond dat er verband bestaat tussen verschillende ziekten en bestrijdingsmiddelen. Een aantal ziekten, waaronder Parkinson of bepaalde kankers, komen vaak voor bij de agrarische bevolking van Frankrijk, duidt de dienst daarbij aan.

Betere informatievoorziening en training

Anses beveelt aan om, naast het reduceren van het gebruik, in ieder geval de informatie aan en training van de gebruikers te verbeteren. Dat moet dan wel gebeuren ‘in een onafhankelijk kader’ dus zonder dat de fabrikanten of handelaren van de middelen daarbij betrokken zijn. "Op dit moment komen de adviezen veel te vaak van personen die behoren tot de bedrijven met commerciële belangen rond agrarische machines of producten en die dus profijt kunnen hebben van het gebruik van bestrijdingsmiddelen."

Of registreer je om te kunnen reageren.