Home

Nieuws laatste update:26 jul 2016

GroenLinks: €20 miljoen voor weidevogels

Met een Nationaal Weidevogelplan moet €20 miljoen structureel extra worden ingezet voor de bescherming van weidevogels. Met dat plan komt Rik Grashoff, natuur- en landbouwwoordvoerder voor GroenLinks in de Tweede Kamer.

Grashoff vindt dat het kabinet tekortschiet en niets doet om de teruglopende weidevogelstand tot stilstand te brengen. "De weidevogels staan zwaar onder druk, maar staatssecretaris Martijn van Dam heeft nog niets van een plan", aldus Grashoff. Met een initiatiefnota (Vogels de Weide Wereld in) zwengelt Grashoff de discussie aan.

Nederland weidevogelland

Grasshoff zegt in zijn nota dat Nederland bij uitstek weidevogelland is. Oorzaak is dat Nederland een nat dynamisch en voedselrijk landschap kent. Omdat 40% van de Europese grutto's en 30% van de Europese scholeksters in Nederland gehuisvest zijn, rust op ons land een grote verantwoordelijkheid voor de instandhouding van die soorten, aldus de parlementariër.

Het Nationaal Plan Weidevogels is vorig jaar al bepleit in een aangenomen motie van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer. Bij de behandeling van de landbouwbegroting in het afgelopen najaar is €1,5 miljoen vrijgemaakt voor weidevogelbeheer. Volgens Grashoff is onduidelijk of dat geld is uitgegeven, en zo ja, waaraan.

Europees- en rijksbudget

Het budget dat Grashoff wil vrijmaken voor de weidevogels moet voor de helft (€10 miljoen) komen uit het Europees landbouwbudget en voor de nader helft uit een extra investering van het rijk. "Met deze verschuiving halen we geld weg uit de megahoop voor landbouwsubsidies en stoppen deze in het concrete weidevogelbeheer", aldus Grashoff. "Zo investeren we in weidevogelbeheer en daarmee in echt duurzame landbouw."

Vogelbescherming Nederland roept staatssecretaris Van Dam op om het extra geld uit Brussel voor de veehouderij in te zetten voor minder koeien en het redden van de weidevogels. In een brief gericht aan Van Dam vraagt de Vogelbescherming de €23 miljoen, die Nederland ter beschikking krijgt, in te zetten voor minder melkvee per bedrijf en voor een extensivering van de melkveebedrijven. Daarmee slaat de staatssecretaris volgens de Vogelbescherming twee vliegen in één klap. Door minder melkvee is er minder overproductie, wat bijdraagt aan een betere prijs. Tegelijkertijd biedt extensivering van de bedrijven kansen voor herstel van de natuur op het boerenland, met name voor weidevogels. Het gaat volgens de Vogelbescherming dramatisch slecht met weidevogels in Nederland als gevolg van de intensieve landbouw. De afgelopen drie decennia is het aantal broedparen van de grutto in Nederland met meer dan de helft afgenomen. Ook de kievit daalt hard qua aantal. Reden voor Vogelbescherming en de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon) om 2016 uit te roepen tot het Jaar van de Kievit en extra onderzoek te doen naar de achteruitgang.

Of registreer je om te kunnen reageren.