Home

Nieuws laatste update:14 apr 2016

Europarlement wil glyfosaat zeven jaar toestaan

Het Europees parlement staat hernieuwde toelating van onkruidbestrijder niet in de weg. In een compromis-voorstel van christen- en sociaal-democraten roept het parlement op het middel voor zeven jaar toe te laten.

De resolutie is gericht aan het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) dat besluit over de toelating. De uitspraak van het parlement is niet meer dan een advies. 374 EP-leden stemden voor de resolutie, 225 tegen en 102 onthielden zich.

In de resolutie spreekt het parlement zijn zorg uit over de mogelijke kankerverwekkendheid en de hormoonverstorende werking van de onkruidbestrijder. Het Parlement wil dat de Europese Commissie een onafhankelijk onderzoek instelt naar mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en dat alle wetenschappelijke informatie die door de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) is gebruikt in haar beoordeling van glyfosaat openbaar wordt gemaakt.

CDA: onderzoek doen naar alternatieven

CDA'er Annie Schreijer-Pierik stemde voor de resolutie. Zij dringt aan op onderzoek naar alternatieven voor het middel. Zij vindt dat glyfosaat niet zomaar uit de gereedschapskist van de boer kan worden gehaald. Ze is wel voor een verbod op gebruik door particulieren.

VVD-parlementariër Jan Huitema reageert met gemengde gevoelens op het besluit, waar hij tegen stemde. Hij vindt dat het parlement de wetenschappelijke adviezen van de door de overheid ingestelde instituten als het Bundesinstitut für Risikobewertung of de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA serieus moet nemen. "Waarom hebben we deze instituten anders in het leven geroepen?" EFSA, CTGB, BfR zien geen bezwaren tegen de toelating van glyfosaat.

PvdD: middel zo snel mogelijk verbannen

Anja Hazekamp (PvdD) zegt dat haar collega's hebben gekozen voor de belangen van multinationals als Monsanto. Zij vindt dat het bestrijdingsmiddel zo snel mogelijk uit het milieu moet worden verbannen, omdat het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) de stof op de lijst heeft gezet van vermoedelijk kankerverwekkend. Het middel staat daarmee lager op de IARC-risicolijst dan verwerkte vleesproducten, de pil of alcohol.

Of registreer je om te kunnen reageren.