Home

Nieuws 2 reactieslaatste update:8 mrt 2016

Nederland vraagt uitstel toelating glyfosaat

Nederland gaat in Brussel om uitstel vragen van de beslissing over het verlengen van de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam toegezegd, nadat de Tweede Kamer hem had verzocht de toelating niet goed te keuren.

Een linkse meerderheid, gesteund door PVV, steunde een motie van GroenLinks en PvdA waarin de regering werd verzocht tegen een hernieuwde toelating te stemmen. Ondertussen is er grote zorg bij het bedrijfsleven over de groeiende politieke invloed op het gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

Efsa en Ctgb: licht op groen voor hernieuwde toelating

Zowel de Europese voedselautoriteit Efsa als het Duitse Bundesamt für Risikobewertung (BfR) en het Nederlandse College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) hebben het licht op groen gezet voor een verlenging van de toelating voor een periode van 15 jaar. Wetenschappers uit binnen- en buitenland hebben in een commentaar in het  wetenschappelijk tijdschrift Journal of Epidemiology & Community Health de conclusies van Efsa en BfR weersproken. Zij vinden dat beide instituten wetenschappelijke gegevens ten onrechte buiten beschouwing hebben gelaten. Hun conclusie is dat er wel degelijk aanwijzingen zijn voor kankerverwekkendheid van glyfosaat bij de mens.
Het besluit over toelating  wordt genomen in het permanent comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (ScoPAFF) in Brussel. Van Dam wil dat het ScoPAFF wacht met een besluit. Eerst moet het Europese agentschap voor chemische stoffen een oordeel vormen over de veronderstelde kankerverwekkendheid van glyfosaat. Ondertussen hebben de lidstaten Zweden en Frankrijk laten blijken niet voor de hernieuwde toelating te zijn.

Bedrijfsleven bezorgd over politieke invloed op middelenbeleid

LTO Nederland en Nefyto, de koepel van producenten en leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen, hebben hun zorg geuit over de Nederlandse politiek, die steeds steeds minder waarde hecht  aan het oordeel van onafhankelijke instituten, zoals Ctgb en Efsa, in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

LTO heeft het daarbij over de besluitvorming over glyfosaat en over insectenbestrijder imidacloprid, waarvoor de Tweede Kamer vorige week in meerderheid opriep tot een verbod per 1 april. Op dezelfde dag riep hetzelfde parlement de regering op tot controle op de zuiveringsplicht bij glastuinders die imidacloprid gebruiken. Nefyto noemt deze politieke inmenging in het toelatingsbeleid zorgwekkend. "Als de politiek op de stoel van de wetenschappelijke risicobeoordelaars gaat zitten, valt de zekerheid voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen weg."

LTO: 'Bevindingen onafhankelijke instituten zijn leidend'

LTO Nederland vindt dat de bevindingen van onafhankelijke instituten leidend moeten zijn (en blijven) in de beleidskeuzes die staatssecretaris Van Dam maakt in Den Haag en Brussel. Joris Baecke, voorzitter van de werkgroep Plantgezondheid bij LTO Nederland, heeft in een opinieartikel zijn zorg geuit over het negatieve imago van gewasbeschermingsmiddelen. Dat komt volgens hem vooral door de situatie in de Verenigde Staten. "Ik hoop dat Nederlandse boeren en tuinders niet gestraft worden voor landbouwmethoden die elders in de wereld worden toegepast", zegt hij.

Jan Braakman en Leo Tholhuysen

Laatste reacties

  • WAMM Hoedjes

    Helaas zijn de onafhankelijke instituten niet zo onafhankelijk als zij zouden moeten zijn,

  • P Verschuren

    De groeiende invloed van de politiek kan vooral gezien worden als een gebrek aan vertrouwen in onafhankelijk onderzoek. Dit wordt overigens door de politiek in de hand gewerkt omdat onderzoek alleen doorgang kan vinden op basis van co-financiering. Het lijkt er dus toch op dat het een politieke agenda is die uitgespeelt wordt. Waarom wordt niet terug gekeerd naar het OVO drieluik.... ondertussen wordt in Europa gemeuteld over glyfosaat, maar in landen in Afrika, Zuid-Oost Azie en Zuid Amerika worden intussen middelen verkocht waarvan we hier allang zeker weten dat het slechte middelen zijn. Meer visie is nodig om echt iets te betekenen voor het milieu.

Of registreer je om te kunnen reageren.