Home

Nieuws

In beroep tegen vrijgeven informatie gewasbeschermingsmiddelen

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) moet vertrouwelijke gegevens van producenten van gewasbeschermingsmiddelen over de uitstoot van stoffen naar het milieu openbaar maken. Bayer Cropscience en de Bijenstichting gaan hiertegen in beroep.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg woensdag bepaald in een procedure die was aangekaart door de Bijenstichting en Greenpeace tegen Bayer. Zowel Bayer CropScience als de Bijenstichting hebben een dag later laten weten tegen deze uitspraak in beroep te zullen gaan.

Het Europees Hof van Justitie deed zijn uitspraak op verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De zaak had betrekking op de toelating van de werkzame stoffen glyfosaat en imidacloprid. Tot nu toe werd een deel van de onderzoeken die aanvragers van een toelating doen, in vertrouwen aan de toelatingsautoriteit voorgelegd (CTGB).

'Openbaarmaking kan niet worden tegengehouden'

Het CTGB weigerde een deel van de stukken aan de belangenorganisaties vrij te geven. De Europese rechter heeft nu bepaald dat op grond van de Europese verdragen en regels, openbaarmaking van dergelijke stukken niet kan worden tegengehouden om commerciële of industriële geheimen te beschermen. Het gaat hierbij over de interpretatie van (het vrijgeven van) 'informatie over emissies in het milieu'. In de beslissing weegt het Hof enerzijds de vertrouwelijkheidsregels in regelgeving over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen af, en anderzijds de algemene regels over toegang tot informatie op milieugebied zoals vastgelegd in de Europese richtlijn 2003/2004.

Het Europees Hof besluit dat 'alleen de relevante gegevens die uit de informatiebron over emissies in het milieu kunnen worden gedestilleerd, openbaar moeten worden gemaakt, voor zover die gegevens van andere informatie in die bron kunnen worden gescheiden. Het is aan de verwijzende rechter om na te gaan of dit het geval is'.

Bijenstichting wil alle gegevens openbaar

De reden dat Bayer Cropscience in beroep gaat is omdat ze het niet eens zijn met het openbaar maken van documenten. De Bijenstichting gaat juist in beroep omdat ze vinden dat alles openbaar moet worden, ook de nu niet-openbare delen van het dossier.

Het CTGB verwacht dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven de procedure nu spoedig zal voortzetten en wacht het oordeel van de rechter af.

Of registreer je om te kunnen reageren.