Home

Nieuws

Europees Hof: 'Risicostudies middelen moeten openbaar'

Het Europees Hof van Justitie heeft een aantal milieu-organisaties in het gelkijk gesteld in hun bezwaar tegen de beperkte openbaarmaking van studies naar de risico's van gewasbeschermingsmiddelen.

Greenpeace Nederland procedeerde samen met Pesticide Action Network EU tegen de Europese Commissie voor openheid van zaken over het toelatingsdossier van het middel glyfosaat. De Nederlandse Bijenstichting vocht een toelating van imidacloprid aan bij het Ctgb.

In beide gevallen waren de overheden te voorzichtig met het openbaar maken van studies van middelenfabrikanten naar de risico's van de door de milieuclubs gewraakte middelen.

Geheimhouding niet meer mogelijk

Volgens het Hof moeten nationale en internationale overheden toegang geven tot onderzoeken naar de veiligheid van pesticiden en andere stoffen die in de leefomgeving terecht komen en daar schadelijk zouden kunnen zijn voor mens, dier en milieu. Geheimhouding wegens de belangen van de industrie is daarmee niet meer mogelijk.

Daadwerkelijke of voorzienbare emissies

Het enige voorbehoud dat het Hof maakt in zijn uitspraak is dat het moet gaan om onderzoek naar daadwerkelijke emissies of voorzienbare emissies op grond van het toegelaten gebruik van die middelen. Onderzoek naar schade als gevolg van overmatig gebruik is volgens het Hof niet relevant.

"Deze uitspraak is een ware aardverschuiving", reageert Herman van Bekkem, campagneleider Landbouw bij Greenpeace Nederland. "Met deze uitspraak kunnen de onderzoeken waarop het toelatingsbeleid gebaseerd wordt, gecontroleerd worden door onafhankelijke wetenschappers. Dit zal leiden tot een beter en strenger bestrijdingsmiddelenbeleid."

Of registreer je om te kunnen reageren.