Home

Nieuws

Veerman kan aan EU-marktbeleid teelt sleutelen

Donderdag is de EU-stuurgroep Agrarische Markten (Task Force Agricultural Markets) gestart onder voorzitterschap van Cees Veerman.

Twaalf leden telt de onbezoldigde stuurgroep, met ook Louise Fresco in de gelederen, als vertegenwoordiger van Wageningen UR. Na zes bijeenkomsten moet het gezelschap dit najaar adviezen presenteren over versterking van de positie van boeren en tuinders in de keten. Veerman kan zelfs beleidsvoorstellen doen aan Europees Commissaris Phil Hogan, blijkt uit de taakomschrijving van de stuurgroep.

Nederland heeft met Veerman en Fresco twee leden in de groep. Die adviezen kunnen op basis van meerderheid van stemmen. Dat lijkt geen luxe: De stuurgroep bestaat uit leden uit Noord-, West-, Oost- en Zuid-Europa. Met name de noordelijke en zuidelijke lidstaten verschillen sterk in opvattingen over marktzaken.

Aangesteld

Opvallend is verder dat geen vertegenwoordiger van de groente- en fruitsector is aangesteld of gevonden. Wel zijn er vertegenwoordigers uit de vlees- en melksector en akkerbouw. Navraag bij de Europese Commissie leert dat de groente en fruitsector ook meegenomen wordt in de onderzoeken van de stuurgroep. Veerman en Fresco brengen veel kennis mee over de groente- en fruitsector.

Mandaat

Het mandaat van de stuurgroep is om relevante marktonderwerpen te bespreken als transparantie, toegang tot financiële marktinstrumenten zoals futures en andere risico-instrumenten voor prijzen. Ook de mogelijkheden om contracten af te spreken met afnemers komt aan bod en de juridische mogelijkheden om collectief te opereren op de afzetmarkten.

Of registreer je om te kunnen reageren.