Rechters beoordelen prijs delen sapkartel anders

06-04-2021 | Laatste update op 02-06 | |
Archieffoto van tankwagens van vruchtensappen. Niet betrokken bij kartel. Foto: ANP
Archieffoto van tankwagens van vruchtensappen. Niet betrokken bij kartel. Foto: ANP

Bedrijven die aan samenwerking werken, of een overname voorbereiden, mogen geen gevoelige informatie delen.

Dat blijkt in een uitspraak in het Betuwse vruchtensappenkartel. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gaat in een uitspraak in hoger beroep uit van een strikte benadering van het delen van marktgegevens. Ook bij het voorbereiden van een samenwerking of overname moeten bedrijven daarmee terughoudend zijn. Daarmee staat de uitspraak haaks op een eerdere uitspraak van de rechtbank, die de vrijheid van de bedrijven in samenwerkingsgesprekken ruimer interpreteert.

ACM in gelijk gesteld

De uitspraak in hoger beroep maakt dat het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toch overeind blijft. Het onderzoek en ook de boetes zijn juist uitgevoerd en opgelegd, stelt de rechter in hoger beroep. Het is gebruikelijk dat een boete-uitspraak door de rechter wordt getoetst. Dat tussen rechters dergelijke grote interpretatieverschillen bestaan is minder gebruikelijk.

In deze zaak rond het Betuwse sapkartel zijn in de opslag en bewerking van vruchtensappen door verschillende Nederlandse partijen prijsafspraken gemaakt tussen 2007 en 2009.

Miljoenenboete

Een deel van de ondernemingen was tussen 2006 en 2009 bezig met fusiebesprekingen, maar maakten ondertussen afspraken over prijzen, wisselden concurrentiegevoelige informatie uit en verdeelden onderling klanten. Hierdoor is de concurrentie tussen koel- en vrieshuizen ernstig belemmerd, volgens ACM. De bedrijven hebben het zelf over onderzoek naar efficiëntieverbeteringen in een fusie. De uitspraak ging over deze bedrijven in samenwerking. In totaal legde ACM € 12,5 miljoen aan boetes op aan een grotere groep bedrijven.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer